• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2011.

 

Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je na konkurs Zdravstvenog saveta Srbije u 2010. godini kod Lekarske komore Srbije akreditovao sledeće programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika čija realizacija je sprovedena i u 2011. godini:

Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je na konkurs Zdravstvenog saveta Srbije u 2011. godini kod Lekarske komore Srbije akreditovao sledeće programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati