• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2017.


 1. „Nove pretnje-nove zavisnosti kod adolescenata“, on line test A-1-551/17
 2. „Moždani udar – preveniraj i reaguj odmah“, drugi domaći kurs A-1-800/17
 3. „Duvan nas sve ugrožava “, domaći kurs I kategorije A-1-1364/17
 4. „Urođeni i stečeni poremećaji štitne žlezde“,drugi domaći kurs A-1-1298/17
 5. „Kvalitet i bezbednost pacijenata“, drugi domaći kurs A-1-2075/17
 6. „Ishrana kao prevencija nastanka malignih bolesti,stručni sastanak D-1-1141/17

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati