• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2013.

 1. „Primena mera kontrole duvana u PZZ“,domaći kurs druge kategorije A-1-495/13,
 2. „Tehnike asertivne komunikacije“,domaći kurs druge kategorije B-180/13,

 3. Opšta bolnica Subotica je akreditovala kurs gde je zaposleni iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica jedan od pet predavača.
 4. „Gestacijski dijabetes i eklampsija“, domaći kurs druge kategorije A-1989/13, predavač 6 bodova, učesnici 3 boda.
  Kurs je održan 4. novembra  u prostorijama Opšte bolnice Subotica za sve zaposlene.
  Kurs je održan 06. maja 2014. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za zaposlene ove ustanove.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati