• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Prema važećim propisima, svaka zdravstvena ustanova (privatna ili državna) obavezna je da vodi medicinsku dokumentaciju i dostavlja zdravstveno-statističke izveštaje nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja (Službeni list SFRJ 13/79, 27/97, Službeni glasnik SRS 14/81, 40/81, 2/80). Za teritoriju Severnobačkog okruga nadležan je Zavod za javno zdravlje Subotica.

Izveštaji se dostavljaju u propisanim rokovima. U zaglavlju svakog izveštaja mora da se navede naziv firme, njen matični broj i period za koji je izveštaj sačinjen (samo za zbirne izveštaje). Na kraju svakog izveštaja treba navesti datum, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Obrasci:
Da bismo olakšali preuzimanje izveštaja, pripremili smo samo one izveštaje koji su potrebni za Vašu delatnost. Zato prvo izaberite delatnost Vaše ordinacije, a potom preuzmite potrebne izveštaje:

Uputstvo za popunjavanje zdravstveno-statističkih izveštaja

1.Izveštaj službe opšte medicine i specijalističkih službi(obr. 3-01-60) sa Izveštajem o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama (obr. br SI-06)
2.Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu dece (obr. 3-03-60) sa Izveštajem o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama (obr. br SI-06)
3.Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (obr. 3-04-60) sa Izveštajem o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama (obr. br SI-06)
4.Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu žena (obr. 3-05-60) sa Izveštajem o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama (obr. br SI-06)
5.Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba (obr. 3-09-60) sa Izveštajem o utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama (obr. br SI-06)
6.Izveštaj službe fizikalne medicije i rehabilitacije (obr. 3-08-60)
7.Izveštaj laboratorije (obr. 3-13-60) i (obr. 3-14-60)
8.Izveštaj o prometu-potrošnji lekova (obr. 3-12-60)

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati