• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Realizacija stručnih sastanaka treba da doprinese unapređenju kvaliteta podataka u zbirnim izveštajima o radu i utvrđenim oboljenjima u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti što će omogućiti da stručna analiza sagleda stvarno stanje oralnog zdravlja populacije, ukaže na realne probleme koji postoje i predloži preventivne mere za unapređenje oralnog zdravlja stanovništva Severnobačkog okruga.
Cilj stručnog sastanka je unapređenje znanja o načinu vođenja obavezne medicinske dokumentacije i podizanje svesti o značaju tačnog i potpunog vođenja evidencije, kao i poštovanje zakonski određenih rokova za dostavu istih u regionalni zavod za javno zdravlje, a ciljnu grupu su činili zdravstveni radnici iz državnog i privatnog sektora zdravstenih ustanova Severnobačkog okruga: stomatolozi, medicinske sestre/tehničari, zubni tehničari/asistenti.
Stručni sastanak je realizovan kao predavanja uz video-bim prezentaciju i vežbe sa praktičnim radom u trajanju od jednog sata i 30 minuta. Održana su dva termina u prostorijama DLV SLD Podružnica Subotica, 16. juna i 08. septembra 2011. godine.

   

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati