• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

OGLAS br.2 za prijem u radni odnos - april 2024. godina


   

Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  03.04.2024.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

 

    OGLAS
za prijem u radni odnos

 

ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA HIGIJENU I ZAŠTITU ŽIVOTNE I RADNE SREDINE na NEODREĐENO vreme (jedan izvršilac) u Centru za mikrobiologiju, Odeljenje za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa.


 • OGLAS br.1 za prijem u radni odnos - januar 2024. godina


     

  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  11.01.2024.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

  OGLAS
  za prijem u radni odnos


  OGLAS br.4 za prijem u radni odnos - decembar 2023. godina


     

  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  04.12.2023.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

  OGLAS
  za prijem u radni odnos


  OGLAS br.3 za prijem u radni odnos - septembar 2023. godina


     Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  28.09.2023.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

   

  OGLAS
  za prijem u radni odnos


  OGLAS br.2 za prijem u radni odnos - septembar 2023. godina


     Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  28.09.2023.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

   

  OGLAS
  za prijem u radni odnos


  OGLAS br.1 za prijem u radni odnos - april 2023. godina


      Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  19.04.2023.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

   

  OGLAS
  za prijem u radni odnos


  OGLAS br.6 za prijem u radni odnos - oktobar 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 17.10.2022godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos


 • ZDRAVSTVENI SARADNIK–ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI  na ODREĐENO VREME

 • OGLAS br.5 za prijem u radni odnos - oktobar 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 30.09.2022godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos


 • Zdravstveni saradnik specijalista toksikološke / sanitarne hemije na određeno vreme

 • OGLAS br.4 za prijem u radni odnos - avgust 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 02.08.2022.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos


 • 1. LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, (jedan izvršilac) 

 • Odluka o izboru kandidata

 • 2. STRUČNI SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, (jedan izvršilac)


 • OGLAS br.3 za prijem u radni odnos - jul 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  01.07.2022.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme u trajanju od šest meseci sa punim radnim vremenom (jedan izvršilac) u Centru za prevenciju i kontrolu bolesti

 • OGLAS br.2 za prijem u radni odnos - mart 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  15.03.2022.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • Tehničara za uzorkovanje odelenja higijene na određeno vreme u trajanjuod šest meseci zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom


 • OGLAS br.1 za prijem u radni odnos - februar 2022. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  22.02.2022.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • Tehničara za uzorkovanje odelenja higijene na određeno vreme u trajanjuod šest meseci  zbog povećanog obima posla, sa punim radnim vremenom

 • OGLAS br.4 za prijem u radni odnos - decembar 2021. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 15.12.2021.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK - ANALITIČAR  U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI na NEODREĐENO vreme (jedan izvršilac)


 • OGLAS br.3 za prijem u radni odnos - novembar 2021. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  03.11.2021.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK ZA HIGIJENU I ZAŠTITU ŽIVOTNE I RADNE SREDINE na ODREĐENO vreme (jedan izvršilac)

 • OGLAS br.2 za prijem u radni odnos - maj 2021. godina


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod Zavoda za javno zdravlje Subotica. Mišljenja Ministarstva finansija broj 112-01-00269/2021-03 od 18.06.2021. i čl.27k Zakona o budžetskom sistemu, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 05.07.2021.  godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • 1) DOKTOR MEDICINE U CENTRU ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA na neodređeno vreme (jedan izvršilac)
 •  2) DOKTOR MEDICINE U CENTRU ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI na neodređeno vreme (jedan izvršilac)

 • OGLAS br.17 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  23.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK–ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI

 • OGLAS br.16 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  04.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme u Centru za mikrobiologiju

 • OGLAS br.15 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  04.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme u Centru za prevenciju i kontrolu bolesti

 • OGLAS br.14 za prijem u radni odnos - novembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  24.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.13 za prijem u radni odnos - novembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  24.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.12 za prijem u radni odnos - novembar


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  16.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.11 za prijem u radni odnos - oktobar


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović dana 19.10.2020.  godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja
  OGLAS

  za prijem u radni odnos

 • Laboratorijski tehničar u dijagnostici na određeno vreme

 • OGLAS br.10 za prijem u radni odnos - oktobar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  05.08.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK–ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI na ODREĐENO vreme
 • MONITORING

  Radno vreme

  Sertifikati