• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

OGLAS br.2 za prijem u radni odnos - maj 2021. godina


Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod Zavoda za javno zdravlje Subotica. Mišljenja Ministarstva finansija broj 112-01-00269/2021-03 od 18.06.2021. i čl.27k Zakona o budžetskom sistemu, v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana 05.07.2021.  godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

    OGLAS
za prijem u radni odnos

 • 1) DOKTOR MEDICINE U CENTRU ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA na neodređeno vreme (jedan izvršilac)
 •  2) DOKTOR MEDICINE U CENTRU ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI na neodređeno vreme (jedan izvršilac)

 • OGLAS br.17 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  23.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK–ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI

 • OGLAS br.16 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  04.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme u Centru za mikrobiologiju

 • OGLAS br.15 za prijem u radni odnos - decembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  04.12.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme u Centru za prevenciju i kontrolu bolesti


 • OGLAS br.14 za prijem u radni odnos - novembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  24.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.13 za prijem u radni odnos - novembar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  24.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.12 za prijem u radni odnos - novembar


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  16.11.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • DOKTOR MEDICINE na ODREĐENO vreme

 • OGLAS br.11 za prijem u radni odnos - oktobar


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović dana 19.10.2020.  godine objavljuje na oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja
  OGLAS

  za prijem u radni odnos

 • Laboratorijski tehničar u dijagnostici na određeno vreme


 • OGLAS br.10 za prijem u radni odnos - oktobar 


  Na osnovu čl. 7. i 8. Kolektivnog ugovora kod  Zavod za javno zdravlje Subotica v.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica spec. dr med. Vesna Vukmirović  dana  05.08.2020.  godine objavljuje na internet stranici i oglasnoj tabli  Nacionalne službe za zapošljavanje Subotica i internet stranici Ministarstva zdravlja

      OGLAS
  za prijem u radni odnos

 • ZDRAVSTVENI SARADNIK–ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI na ODREĐENO vreme
 • MONITORING

  Radno vreme

  Sertifikati