• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

CENTAR ZA ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU

* Prati i analizira mrežu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova, njihovu dostupnost i pristupačnost.
* Prati i analizira organizacionu strukturu vanbolničkih i bolničkih zdravstvenih ustanova.
* Prati i analizira rad i korišćenje vanbolničkih zdravstvenih ustanova u celini, po oblastima zdravstvene zaštite kao rad i korišćenje bolničkih zdravstvenih ustanova.
* Prati i analizira morbiditet i mortalitet u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.
* Prati i analizira broj, strukturu i opterećenost zaposlenih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama.
* Daje mišljenje o opravdanosti prijema novih radnika i planiranih specijalizacija na zahtev zdravstvenih ustanova Severnobačkog okruga.
* Pruža stručno metodološku pomoć vanbolničkim i bolničkim zdravstvenim ustanovama u izradi godišnjih planova rada.
* Daje mišljenje o usklađenosti planova rada sa Programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja kao i mišljenje na izvršenja planova rada zdravstvenih ustanova na teritoriji Severnobačkoh okruga.
* Organizuje i ušestvuje u sprovođenju redovne spoljne provere kvaliteta stručnog rada u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe na teritoriji Severnobačkog okruga.
* Analizira primenu kriterijuma za merenje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Severnobačkog okruga.
* Prikuplja i obrađuje i analizira podatke prema Programu statističkih istraživanja od interesa za celu zemlju, a koji obuhvataju:
- organizacionu strukturu i kadrove
- rad i utvrđena oboljenje/stanja u zdravstvenim ustanovama
- statistiku stacionarno lečenih lica
- statistiku porođaja
- statistiku prekida trudnoće
- statistika umrlih
* Prikuplja i analizira podatke o privremenoj sprečenosti za rad (apsentizam) na teritoriji Severnobačkog okruga.
* Prati i prikuplja statističke izveštaje o radu i morbiditetu privatnih zdravstvenih ustanova.
* Prikuplja i analizira demografske karakteristika stanovništva Severnobačkog okruga.
* Izrađuje analizu zdravstvenog stanja stanovništva po opštinama kao i za Severnobački Okrug.
* Učestvuje u razvoju i održavanju resursnih baza podataka (organizaciona struktura, kadar, oprema, prostor).
* Sarađuje sa sredstvima javnog informisanja.

Uputstva za popunjavanje obrazaca:

Prijava rođenja - obrazac
Potvrda o smrti - obrazac
Izveštaj o obdukciji - obrazac
Prijava rođenja - uputstvo
Potvrda o smrti - uputstvo
Izveštaj o obdukciji - uputstvo
Praćenje kvaliteta - uputstvo

OBRASCI E-obrasci

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati