• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

   Period  praćenja aeroalergenog polena za naš region propisan je od strane IAA. U propisanom periodu od februara do novembra, merenje aeroalergenog polena vrši se svakodnevno, 24h tokom cele sezone cvetanja biljaka.

Merenja za Grad Suboticu obavlja se u Zavodu za javno zdravlje Subotica.

Merna stanica se nalazi na stacionarnom mernom mestu u  Subotici u urbanom regionu, na krovu Zavoda za javno zdravlje Subotica, na 20m iznad nivoa zemlje, bez barijera koje bi mogle da ometaju slobodnu cirkulaciju vazduha. (geografska širina od 46°5'55" i geografska dužina od 19°39'47").

 

Program praćenja stanja aeropolena ostvaren je kroz:

·         postavljanje i aktiviranje klopke za polen

·         nedeljno uzimanje uzoraka koje podrazumeva izlazak na teren, kontrolu rada aparata i zamenu diska sa uzorcima vazduha

·         merenje i analizu dnevnih koncentracija aeropolena

·         izradu sedmičnih numeričkih izveštaja o stanju i prognozi (tendencijama) za narednu sedmicu

·         dostavljanje sedmičnih numeričkih izveštaja sa alergijskim semaforom i trendom Gradskoj Upravi

·         dostavljanje sedmičnih numeričkih izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine putem unošenja podataka u „Open Data sistem“

·         dostavljanje izmerenih dnevnih koncentracija polena (numeričkih izveštaja) bazi podataka Evropske mreže za aeroalergene (EAN- European Aeroallergen Network)

·         distribuciju informacija potencijalnim korisnicima-zainteresovanim medijima u formi "alergijskog semafora"

·         po potrebi, informisanje javnosti o aktuelnom stanju i trendovima

·         učešće u radu R-PAAS u vidu dostavljanja podataka o dnevnoj koncentraciji ambrozije

·         postavljanje izveštaja (ažurirano je ukupno 40 izveštaja) o stanju polena tokom proteklog perioda u vidu alergijskog semafora sa tendencijom za narednu sedmicu na internet sajt www.zjzs.org.rs.

·         izradu Godišnjeg izveštaja sa predlogom mera

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati