• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

CENTAR ZA ANALIZU, PLANIRANJE I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IINFORMATIKU I BIOSTATISTIKU U ZDRAVSTVU


R.br.
Naziv usluge
Cena
1
SAČINJAVANJE IZVEŠTAJA I MIŠLJENJA PO TRAŽENOM ZAHTEVU
12.203,00
2
ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA GRADA/OPŠTINE PO STANOVNIKU1,00
3
IZRADA IZVEŠTAJA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA SA PREDLOGOM MERA
30.000,00
4
IZRADA STRUČNOG MIŠLJENJA PO ZAHTEVU
4.500,00

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati