• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Predgovor Direktora

Značaj preventivne medicine je u definiciji njenog sadržaja delovanja u pravcu što sveobuhvatnijeg saznanja o kvalitetu životne sredine, a posebno o čoveku koji može da ima uticaja u pozitivnom ili negativnom smislu na svoje zdravlje. Polazeći od toga definišu se potrebne mere sa ciljem potenciranja korisnih i suzbijanja ili eliminisanja štetnih uticaja po zdravlje čoveka.

Složenost i značaj problematike sa jedne i intenzivna dinamika razvoja tehničkih i tehnoloških dostignuća sa druge strane, zahtevaju od svih funkcija Zavoda za javno zdravlje Subotica kao nosioca preventivno medicinske delatnosti, a naročito od laboratorija, permanentno unapređenje kvaliteta rada.

Od osnivanja prvih funkcija preventivne medicine u Subotici 1912. godine sa identitetom Gradskog fizikata sa sadržajem hemijske laboratorije i stanice za delatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije do danas, prisutna je stalna težnja za širenjem obima i kvaliteta saznanja o resursima iz okruženja čoveka. Pri ovome se posebno vodi briga o pouzdanosti dobijenih rezultata ispitivanja, na osnovu kojih se ističu informacije od velikog značaja za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva i zaštitu životne sredine.

Nastojeći da održi i unapredi kontinuitet dobre laboratorijske prakse i sistem kvaliteta rada u oblasti svih oblika preventivne medicine, a naročito laboratorijskih ispitivanja, rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje u Subotici se novembra 1995. godine opredelilo da uvede Sistem kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9002 i izvrši akreditovanje laboratorijskih ispitivanja prema standardu JUS EN 45001 i JUS ISO / IEC Uputstvo 25.

Sistem kvaliteta se od tada stalno primenjuje, održava i unapređuje. Ishod je:

  • usaglašenost sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015,
  • usaglašenost rada Laboratorija sa  zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.
  • usaglašenost rada Laboratorija sa  zahtevima standarda SRPS EN ISO 15189:2014

 

Želimo Vam ugodan virtuelni obilazak Zavoda za javno zdravlje Subotica!

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati