• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

RUKOVOĐENJE


 • Spec. dr med. VESNA VUKMIROVIĆ,V.d. direktora Zavoda za javno zdravlje Subotica
 • Dipl. biolog GORDANA PETROVIĆ , Saradnik za upravljanje kvalitetom

 • Prim. mr sc. med. dr NADA KOSIĆ BIBIĆ, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju / Načelnik Centra za promociju zdravlja

 • Spec. dr med. VESNA VUKMIROVIĆ, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju / Načelnik Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite i informatiku i biostatistiku u zdravstvu

 • Spec. dr med. DRAGICA KOVAČEVIĆ BERIĆ, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju - epidemiolog / Načelnik Centra za prevenciju i kontrolu bolesti i rukovodilac odeljenja za nezarazne bolesti

 • Spec. dr med. NEBOJŠA BOHUCKI, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju / Rukovodilac Odeljenja za zarazne bolesti

 • Spec. dr med. SANJA DARVAŠ, Doktor medicine specijalista u javnom zdravlju / Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju

 • Spec. dr med. ZORICA MAMUŽIĆ KUKIĆ, Rukovodilac Odeljenja higijene

 • dr vet. med. VIŠNJA PREDOLAC, Rukovodilac Odeljenja za sanitarnu mikrobiologiju

 • Mr DIJANA BARNA, Rukovodilac odeljenja za fizičko-hemijska ispitivanja

 • Spec. dr med. SNJEŽANA MAVRAK, Doktor medicine specijalista u mikrobiološkoj dijagnostici / Načelnik Centra za mikrobiologiju

 • Dipl.inž hem.DRAGA KOLAR , Rukovodilac Odeljenja za pripremu hranljivih podloga sa sterilizacijom posuđa

 • Dipl. pravnik KRSTO BAĆOVIĆ, Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova / Rukovodilac Odeljenja za opšte i pravne poslove

 • Dipl. ekon. GABRIELLA LJUBOVIĆ , Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova / Rukovodilac Odeljenja za ekonomsko-finansijske poslove


 • UPRAVNI ODBOR

  - predsednik
  1. Vladimir Grahovac
  - članovi
  1. Lajoš Kasiba
  2. Dejan Martinović
  3. dr Dragica Kovačević Berić, doktor medicine, specijalista epidemiologije
  4. Krsto Baćović, dipl. pravnik, Načelnik odeljenja za opšte i pravne poslove


  NADZORNI ODBOR

  - predsednik
  1. Aleksandra Štirb
  - članovi
  1. Milica Vujadinović
  2. dr Jasna Ćopić, doktor medicine, specijalista higijene

  MONITORING

  Radno vreme

  Sertifikati