• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 U SEVERNOBAČKOM OKRUGU 
- ZA januar-jun 2022. godinu- ZA 2021. godinu- ZA 2020. godinu
za 2022. godinu

OKTOBAR 2022.
- od 01.10.2022

SEPTEMBAR 2022.
- od 30.09.2022- od 29.09.2022- od 28.09.2022- od 27.09.2022- od 26.09.2022- od 25.09.2022- od 24.09.2022- od 23.09.2022 -od 22.09.2022- od 21.09.2022- od 20.09.2022- od 19.09.2022- od 18.09.2022- od 17.09.2022- od 16.09.2022- od 15.09.2022-od 14.09.2022-od 13.09.2022-od 12.09.2022-od 11.09.2022-od 10.09.2022
-od 09.09.2022-od 08.09.2022-od 07.09.2022-od 06.09.2022-od 05.09.2022-od 04.09.2022-od 03.09.2022-od 02.09.2022-od 01.09.2022
-AVGUST 2022.
-od 31.08.2022-od 30.08.2022-od 29.08.2022-od 28.08.2022-od 27.08.2022-od 26.08.2022-od 25.08.2022-od 24.08.2022-od 23.08.2022-od 22.08.2022-od 21.08.2022-od 20.08.2022-od 19.08.2022-od 18.08.2022-od 17.08.2022-od 16.08.2022-od 15.08.2022-od 14.08.2022
-od 13.08.2022-od 12.08.2022-od 11.08.2022-od 10.08.2022-od 09.08.2022-od 08.08.2022-od 07.08.2022-od 06.08.2022-od 05.08.2022-od 04.08.2022-od 03.08.2022-od 02.08.2022-od 01.08.2022-JUL 2022.
-od 31.07.2022-od 30.07.2022-od 29.07.2022-od 28.07.2022-od 27.07.2022-od 26.07.2022-od 25.07.2022-od 24.07.2022-od 23.07.2022-od 22.07.2022
-od 21.07.2022-od 20.07.2022-od 19.07.2022-od 18.07.2022-od 17.07.2022-od 16.07.2022-od 15.07.2022-od 14.07.2022-od 13.07.2022-od 12.07.2022-od 11.07.2022-od 10.07.2022-od 09.07.2022-od 08.07.2022-od 07.07.2022-od 06.07.2022-od 05.07.2022-od 04.07.2022-od 02.07.2022-od 01.07.2022-JUN 2022.
-od 30.06.2022-od 29.06.2022-od 28.06.2022-od 27.06.2022-od 25.06.2022-od 24.06.2022-od 23.06.2022-od 22.06.2022-od 21.06.2022-od 20.06.2022-od 18.06.2022
-od 17.06.2022-od 16.06.2022-od 15.06.2022-od 14.06.2022-od 13.06.2022-od 11.06.2022-od 10.06.2022-od 09.06.2022-od 08.06.2022-od 07.06.2022-od 06.06.2022-od 04.06.2022-od 03.06.2022-od 02.06.2022-od 01.06.2022-MAJ 2022.

-od 31.05.2022-od 30.05.2022-od 28.05.2022-od 27.05.2022-od 26.05.2022-od 25.05.2022-od 24.05.2022-od 23.05.2022-od 22.05.2022-od 21.05.2022-od 20.05.2022-od 19.05.2022-od 18.05.2022-od 17.05.2022-od 16.05.2022-od 15.05.2022-od 14.05.2022-od 13.05.2022-od 12.05.2022-od 11.05.2022-od 10.05.2022-od 09.05.2022-od 08.05.2022-od 07.05.2022-od 06.05.2022-od 05.05.2022-od 04.05.2022-od 03.05.2022-od 02.05.2022-od 01.05.2022

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati