• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2015.


 1. „Mere kontrole duvana“, domaći kurs druge kategorije A-1-393/15 predavač 5 bodova, učesnici 3 boda
 2. „Izazovi u praćenju kvaliteta“, domaći kurs druge kategorije A-1-2390/15 predavači 6 bodova, učesnici 3 boda
 3. “Urođeni poremećaji metabolizma”, domaći kurs druge kategorije A-1-2135/15, predavači 6 bodova, učesnici 3 boda
  Kurs je održan u Opštoj bolnici Subotica 01. marta, a u Zavodu 07. marta 2016. godine za zaposlene ovih zdravstvenih ustanova.
 4. “Aktuelni pristupi u prevenciji i odvikavanju od pušenja”, domaći kurs I kategorije A-1-2377/15, predavači 10 bodova, učesnici 5 bodova

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati