• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

CENTAR ZA PREVENCIJU I KONTROLU BOLESTI

            Centar za prevenciju i kontrolu bolesti prati, istražuje zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva, uzroke pojava i širenja zaraznih i drugih bolesti. Prati epidemiološku situaciju vodećih nezaraznih bolesti u cilju primarne prevencije, sekundarne prevencije i preduzimanja odgovarajućih mera za unapređenje zdravlja populacije.
            U okviru Centra sprovodi se specijalizovana zdravstvena delatnost iz oblasti epidemiologije akutnih i hroničnih zaraznih i nezaraznih bolesti, kao i DDD mere. Centar sprovodi kontinuirani nadzor nad zaraznim bolestima, analizira epidemiološku situaciju, vrši evaluaciju i predlaže mere za sprečavanje i suzbijanje istih. Poseban segment čini nadzor nad bolničkim infekcijama koji se sprovodi na osnovu podataka iz ciljanih istraživanja, rezultata mikrobiološkog ispitivanja i podataka iz hospitalnih ustanova.
            Centar vodi registre, evidencije, prikuplja i obrađuje podatke, vrši analizu, informiše i izveštava  nadležne državne službe i zdravstvene ustanove koje su učesnici u nadzoru o rezultatima rada i epidemiološkoj situaciji na teritoriji Severnobačkog Okruga. Putem sredstava javnog informisanja obaveštava javnost o kretanju zaraznih bolesti i aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, rizicima za pojavu vodećih nezaraznih bolesti i sprovodi edukaciju o mogućnostima prevencije istih.
            Centar pruža stručno metodološku pomoć zdravstvenim i socijalnim ustanovama i obavlja koordinaciju aktivnosti iz delokruga svoga rada sa vladinim i nevladinim sektorom.
Stručna delatnost Centra za prevenciju i kontrolu bolesti obavlja se u okviru sledećih organizacionih jedinica:


Odeljenje za zarazne bolesti

Odeljenje  obavlja  evidentiranje, prikupljanje, praćenje i analizu podataka- prijava zaraznih bolesti na osnovu kojih se analizira i procenjuje epidemiološka situacija i predlažu mere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.
            U okviru Odeljenja funkcioniše Savetovalište za HIV i polno prenosive bolesti, gde je omogućeno svim građanima, bez obzira na uzrast i zdravstveno osiguranje, da  obave dobrovoljno poverljivo savetovanje i besplatno testiranje na HIV i Hepatitise, procene rizik, dobiju savet i saznaju svoj HIV status.
            U okviru Odeljenja za zarazne bolesti funkcioniše i jedinica za DDD poslove koja obavlja poslove iz oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i prema zahtevima klijenata. Obavlja sistematske deratizacije naseljenih mesta, zdravstvenih institucija i drugih objekata, kao i dezinfekciju i hiperhlorinaciju objekata za vodosnabdevanje. U slučaju pojave epidemija ili rizika od elementarnih nesreća, učestvuje u merama sanacije nastale situacije po indikaciji epidemiologa. Prema epidemiološkoj indikaciji obavlja i druge poslove iz neposredne nadležnosti Odeljenja za zarazne bolesti. 

Stručne delatnosti Odeljenja za zarazne bolesti:

 1. Pružanje stručno metodološke pomoći zdravtvenim ustanovama na području Severnobačkog Okruga
 2. Epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u Severnobačkom Okrugu
 3. Epidemiološko ispitivanje zaraznih bolesti
 4. Epidemiološko istraživanje epidemija zaraznih bolesti
 5. Praćenje epidemiološke situacije ptičjeg gripa
 6. Praćenje epidemiološke situacije u okruženju
 7. Vođenje registra zaraznih bolesti u Severnobačkom Okrugu
 8. Vođenje registra HIV infekcija u Severnobačkom Okrugu
 9. Vođenje registra virusnih hepatitisa B i C u Severnobačkom Okrugu
 10. Vođenje registra zoonoza u Severnobačkom Okrugu
 11. Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive bolesti
 12. Analiza uspeha sprovođenja obavezne imunizacije protiv određenih zaraznih bolesti u Severnobačkom Okrugu
 13. Stručni tim za kontraindikacije za imunizaciju za teritoriju Severnobačkog Okruga
 14. Praćenje uzgrednih pojava posle imunizacije
 15. Kontrola hladnog lanca vakcine
 16. Kontrola bezbedne imunizacione prakse
 17. Distribucija vakcina iz Programa obavezne imunizacije za teritoriju Severnobačkog Okruga
 18. Izvođenje imunizacije po epidemiološkim indikacijama
 19. Učešće u dopunskim imunizacionim aktivnostima
 20. Zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom saobraćaju
 21. Nadzor nad bolničkim infekcijama
 22. Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom kod dece do 15 godina
 23. Zdravstveni pregledi određenih kategorija zaposlenih
 24. Sprovođenje kampanja povodom obeležavanja značajnih datuma (Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, Svetski dan Hep. C, Mesec posvećen hepatitisima, Nedelja imunizacije, Svetski dan besnila)
 25. Izrada zdravstveno -edukativnih sredstava
 26. Zdravstveno vaspitni rad sa stanovništvom i klijentima
 27. Saradnja sa nosiocima javnog informisanja na zdravstvenom informisanju stanovništva
 28. Koordinacija rada NVO koje se bave problemima vezanim za zarazne bolesti
 29. Učestvovanje u radu stručnih tela i komisija
 30. Predlaganje Projekata i Programa iz oblasti prevencije i nadzora nad zaraznim bolestima
 31. Monitoring i evaluacija postojećeg nadzora i prevencije zaraznih bolesti.
 32. Sprovođenje DDD mera po epidemiološkoj indikaciji

Usluge prema građanima:

 1. Davanje mišljenja o vakcinalnom statusu
 2. Izdavanje sertifikata o vakcinalnom statusu
 3. Izdavanje sertifikata o zaraznim bolestima za potrebe iseljavanja ili rada u inostranstvu
 4. Savetovanje putnika u međunarodnom saobraćaju
 5. Zdravstveni nadzor i savetovanje osoba izloženim ubodu krpelja
 6. Dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i polno prenosive bolesti
 7. Procena rizika i epidemiološko ispitivanje kliconoša i obolelih od zaraznih bolesti
 8. Ciljano zdravstveno vaspitanje
 9. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na zahtev fizičkih ili pravnih lica.

Odeljenje za nezarazne bolesti


            Odeljenje preko Registara prati epidemiološku situaciju vodećih nezaraznih bolesti na ovom području. Obavlja prebrojavanje svih novoobolelih slučajeva, tačnu klasifikaciju i šifriranje, njihovo kompletno praćenje do napuštanja ciljne populacije ili smrti, praćenje faktora rizika, uspešan rad na primarnoj prevenciji i pripremanje i sprovođenje aktivnosti sekundarne prevencije za navedene bolesti.
            U odeljenju za nezarazne bolesti postoje tri okružna registra i to:

 1. Registar za rak
 2. Registar za AKS
 3. Registar za dijabet

            Odeljenje sprovodi edukaciju iz domena prevencije i pruža stručno metodološku pomoć svim bolničkim i vanbolničkim ustanovama u kojima se obavlja dijagnostika, lečenje i rehabilitacija obolelih od vodećih nezaraznih bolesti. Učestvuje u epidemiološkim istraživanjima s ciljem otkrivanja populacije u riziku i daje završnu evaluaciju.

DELATNOST

Epidemiologija zaraznih bolesti
Imunizacija
Epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti
DDD posloviMONITORING

Radno vreme

Sertifikati