• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2018.


  1. „Prevencijom protiv raka“, drugi domaći kurs A-1-1980/18
  2. „Kvalitet – upravljanje rizicima“, drugi domaći kurs A-1-1981/18

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati