• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Primena kratkih zdravstvenih intervencija za odvikavanje od pušenja u PZZ, stručni sastanak A-1-1711/11
predavač 2 boda, slušaoci 1 bod

Realizacija stručnog sastanka treba da doprinese unapređenju profesionalne kompetencije zdravstvenih radnika, kao i unapređenju primene mera za kontrolu duvana.
Cilj stručnog sastanka: da osvežiti i donese nova znanja i informacije o merama kontrole duvana, osvežiti i donese nove veštine za svakodnevni rad sa pacijentima koji su pušači i da priliku za usklađivanje profesionalnog i ličnog stava prema upotrebi duvana i izloženosti duvanskom dimu.
Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici (lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre/tehničari) i zdravstveni saradnici (psiholozi, nutricionisti, defektolozi).
Stručni sastanak je realizovan kao predavanje uz video-bim prezentaciju i vežbu sa praktičnim merenjem CO (ugljen-monoksid) u ekspirijumu na aparatu MICRO CO, u trajanju od jednog sata i 30 minuta. Sastanak je održan 16. septembra i 10. novembra u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za zaposlene ove institucije i zaposlene Opšte bolnice Subotica.

Stručni sastanak je realizovan i u 2012. godinu u dva termina: 19. aprila u Zavodu za javno zdravlje Subotica, za zaposlene Zavoda, i 26. aprila u Opštoj bolmici Subotica, za zaposlene ove ustanove.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati