• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

„Zdrav vrtić“, domaći kurs prve kategorije A-1-560/2010
predavač 8 bodova, slušaoci 4 boda

Realizacija programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju zdravlja dece predškolskog uzrasta. Cilj kursa je edukacija i osposobljavanje timova zdravstvenih radnika iz PZZ (pedijatri, stomatolozi, medicinske sestre) i timova iz predškolskih ustanova (vaspitači, medicinske sestre, nutricionisti, pedagozi) za uključivanje u izvođenje edukativnog programa. Cilj je, takođe, usvajanje planiranih zdravstveno-vaspitnih sadržaja i potrebnih veština za rad sa decom predškolskog uzrasta u procesu prenosa zdravstveno-vaspitnih sadržaja, kao i razvoj zdravog okruženja u predškolskim ustanovama.

Sadržaj kursa sa radionicama:

 1. ljudsko telo - delovi tela;
 2. ljudsko telo - unutrašnji organi (mozak, srce, pluća, želudac i creva, jetra, bubrezi);
 3. ljudsko telo - naša čula (vid, sluh, ukus, miris, dodir);
 4. higijena tela i ruku, usta i zuba;
 5. ishrana i zdrava hrana, značaj za pravilan rast i razvoj;
 6. disanje na nos i usta (respiratorne infekcije);
 7. kako da očuvamo naše srce (usvajanje zdravih oblika ponašanja);
 8. kod lekara,  u bolnici i kod zubara;
 9. kako peremo zube i zašto peremo zube;
 10. fizička aktivnost, igra, odmor i spavanje;
 11. bezbedan saobraćaj;
 12. bezbedno okruženje, rizik od povređivanja – vrtić, kuća, park, igralište;
 13. rešavanje problema u grupi i drugarstvo

Kurs je realizovan u okviru dvodnevnih seminara sa ukupno 12 sati efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz radionce se primenjivao rad u maloj grupi, diskusije, demonstracije, rešavanje problema, priče, pesmice i zabavne igre, modelovanje, priprema izložbe i predstave.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću tima predavača, kao i pre i post testa znanja.

Program su osmislili i realizovali:
mr sc med Nada Kosić Bibić - specijalista socijalne medicine,
Enika Černik – vaspitač u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Sa održanih seminara

U 2011. godini je kurs realizovan u dva termina u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica, a učesnici su bili zaposleni Zavoda za javno zdravlje Subotica.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati