• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

„Pravilna ishrana dece u osnovnoj školi“, domaći kurs prve kategorije A-1-556/2010
predavač 10 bodova, slušaoci 5 bodova

Realizacija programa treba da doprinese očuvanju i unapređenju zdravlja dece I-IV razreda osnovnih škola.  Cilj kursa je edukacija i osposobljavanje timova zdravstvenih radnika iz PZZ (pedijatri, patronažne sestre, medicinske sestre) i timova iz osnovnih škola (učitelji, pedagozi) za uključivanje u izvođenje edukativnog programa. Cilj je, takođe, usvajanje planiranih zdravstveno-vaspitnih sadržaja i potrebnih veština za rad sa decom školskog uzrasta u procesu prenosa zdravstveno-vaspitnih sadržaja, kao i razvoj zdravog okruženja u školskim ustanovama.

Sadržaj kursa sa radionicama:

 1. Piramida pravilne ishrane – osnovni postulati;
 2. Priprema jelovnika po porcijama;
 3. Značaj vitamina i minerala za naše zdravlje (vit.C, kalcijum, gvožđe);
 4. Nepravilna ishrana – rešavanje problema;
 5. Fizička aktivnost;
 6. Uvođenje zdravih obroka u škole

Kurs je realizovan u okviru jednodnevnog seminara sa ukupno 6 sati efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz radionce se primenjivao rad u maloj grupi, diskusije, demonstracije, rešavanje problema, priče i zabavne igre.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću tima predavača, kao i pre i post testa znanja.

Program su osmislili i realizovali:
mr sc med Nada Kosić Bibić - specijalista socijalne medicine,
Nada Macura – viši dijetetičar nutricionista

Sa održanog seminara

U 2011. godini je kurs realizovan u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica, a učesnici su bili zaposleni Zavoda za javno zdravlje Subotica.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati