• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Komunikacija i stres“, domaći kurs druge kategorije A-1-558/2010

predavač 5 bodova, učesnici 3 boda

Realizacija programa treba da doprinese izgradnji bolje interpersonalne komunikacije zaposlenih u zdravstvu, kao i unapređenje komunikacije sa pacijentima. Cilj kursa je edukacija i osposobljavanje zdravstvenih radnika (lekari, stomatolozi, farmaceuti, medicinske sestre,...) i zdravstvenih saradnika (svi zaposleni u zdravstvu) za sticanjem novih znanja i usvajanjem veština dobre komunikacije i veština prevladavanja stresa u interpersonalnim i odnosima sa pacijentima. Cilj je, takođe, razvoj okruženja u zdravstenim ustanovama koje će u svim svojim aspektima biti usmereno ka zdravlju kako zaposlenih tako i korisnika zdravstvenih usluga.

Sadržaj kursa:

  1. Vidovi komunikacije – interpersonalni i sa pacijentima, neverbalna komunikacija
  2. Izvori stresa i konflikta
  3. Oblici ponašanja (pasivno, agresivno, asertivno)
  4. Asertivno rešavanje konflikta
  5. Tehnike izbegavanja manipulacije

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz radionce se primenjivao rad u maloj grupi, diskusije, postavljanje fiktivnih situacija i rešavanje problema.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača.

Program je osmislila i realizovala:
mr sc med Nada Kosić Bibić - specijalista socijalne medicine

Sa održanog kursa

U 2011. godini je kurs realizovan za zaposlene Apoteka Subotica u prostorijama Uprave.

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati