• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

PROJEKAT „Budi DRUGačiji!“

Rezultati različitih istraživanja sprovedenih u osnovnim i srednjim školama Srbije govore da su različiti oblici agresivnih ponašanja sve prisutniji među mladima. Najzastupljeniji su verbalni oblici nasilja, ali i drugi oblici psihičkog nasilja. Ono što zabrinjava je porast agresije i nasilja kao modela rešavanja problema među mladima, visoka tolerancija na takve oblike ponašanja, neprepoznavanje verbalnog nasilja i odsustvo prave reakcije na ovakva ponašanja. Koliko je ozbiljna pojava nasilja među decom i mladima govori činjenica da ono ostavlja posledice, kako na decu koja su žrtve nasilja, tako i na one koji vrše nasilje, ali i na onu decu koja to nasilje posmatraju. Broj prijavljenih slučajeva fizičkog nasilja u školi nas upozorava jer je to „vrh ledenog brega“. U Domu zdravlja Subotica je broj prijavljenih oblika fizičkog nasilja od 2010. godine u porastu.

Opšti cilj:

 • Poboljšanje kvaliteta komunikacije, razvijanje tolerancije na različitosti i smanjenje svih oblika nasilja među mladima i nad mladima.

Specifični ciljevi:

 • Osnaživanje srednjoškolaca u Subotici i Bačkoj Topoli i jačanje njihovih kapaciteta da konstruktivno prevazilaze probleme/konflikte kroz sticanje veština za nenasilnu komunikaciju i alternativno rešenje konflikata.
 • Motivacija srednjoškolaca u AP Vojvodini da se aktivno uključe u rešavanje problema nasilja na kreativan način kroz nagradni konkurs za kratki film i likovni rad.
 • Aktivno uključenje srednjoškolaca u promociju zdravlja i zdravih stilova života, kao i promociju različitosti i tolerancije kroz sportske aktivnosti i druženje u prirodi.

Ciljna grupa:

 • učenici srednjih škola Subotice i Bačke Topole
 • učenici srednjih škola u APV
 • svi mladi u APV

Aktivnosti Projekta:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati