• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

SA PROMOTIVNE AKCIJE U OŠ “J.MIKIĆ”

Zavod za javno zdravlje Subotica je sa partnerima organizovao promotivnu sportska akciju „Sport i igra DA nasilje Ne“ na Međunarodni dan fizičke aktivnosti, a u okviru Projekta „Budi DRUGačiji!“.    
Međunarodni dan fizičke aktivnosti je obeležen u saradnji sa OŠ „Jovan Mikić“ programom različitih sportskih dešavanja na terenima škole. Fizičko zagrevanje i opuštanje vežbanjem uz muziku, odbojka, povlačenje konopca, penjanje po veštačkoj steni i zabavne igre na poligonu odvijali su se u vremenu od 11 do 13 časova. Učenici sedmih razreda su aktivno učestvovali, zajedno sa svojim profesorima fzičkog vaspitanja. Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je promovisao različite oblike fizičke aktivnosti, sport i fer plej naglašavajući, ovog dana značaj i potrebu smanjenja svih oblika vršnjačkog nasilja u školama Severnobačkog okruga, a i šire. Fizička aktivnost je  sastavni deo zdravog načina života i neophodna je u očuvanju i unapređenju telesnog i mentalnog zdravlja. Učenicima je podeljeno 82 komada promotivnog materijala, a 72 majice (sa sloganom) su dobili aktivni učesnici sportskih igara. Prisutni su bili i studenti Visoke strukovne škole za vaspitače i trenere, kao i vršnjački edukatori uključeni u Projekat „Budi DRUGačiji!“. Dobro raspoloženje prisutnih ulepšalo je prijatan prolećni dan.

Organizator promotivne akcije i nosilac Projekta je Zavod za javno zdravlje Subotica, a partneri su: Savetovalište za mlade DZ Subotica, Politehnička škola Subotica, Kancelarija za mlade Subotice, Planinarski klub „Spartak“ Subotica, Udruženje „AKA“ sa Palića i Udruženje „Olovka piše srcem“.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati