• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Sa vršnjačke edukacije u Muzičkoj školi

Dana 01. marta u terminu od 12,45 do 14,15 časova u prostorijama Muzičke škole održana je prva vršnjačka edukacija na kojoj su prisustvovali po 2-3 predstavnika svih razreda ove škole, ukupno 23 učenika. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Violeta Radić i Ines Bajić, učenice drugog razreda Muzičke škole.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača, te boljeg razumevanja emocija i žrtve i napadača. Provežbali su  tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkh edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima te su izrazili želju da nastave i dalje sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Politehničkoj školi

Dana 08. marta u terminu od 09,20 do 10,55 časova i 10. marta u terminu od 15,20 do 16,55 u prostorijama Politehničke škole održane su dve vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 28 učenika prvih i drugih razreda ove škole. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Stefan Zvekan, učenik trećeg razreda Politehničke škole i Rahela Mesaroš, učenica trećeg razreda Gimnazije.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja. Provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima te su izrazili želju da nastave i dalje sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije. Radionice su protekle u prijatnoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Gimnaziji “Svetozar Marković

Sa vršnjačke edukacije u Gimnaziji “Svetozar Marković, održane 14. marta u prepodnevnoj i u poslepodnevnoj smeni.

Sa vršnjačke edukacije u Medicinskoj školi

Dana 17. marta u terminu od 10,10 do 11,50 časova u prepodnevnoj smeni i u terminu od 15,20 do 16,55 časova poslepodnevne smene u prostorijama Medicinske škole održane su dve vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 39 učenika svih razreda ove škole. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Milica Pejčić i Dajana Nikolovska učenice trećeg razreda Medicinske škole.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača, te boljeg razumevanja emocija i žrtve i napadača. Provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima te su izrazili želju da nastave i dalje sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Gimnaziji i ekonomskoj školi „Dositej Obradović“ Bačka Topola

U prostorijama Gimnazije i ekonomske škole „Dositej Obradović“ Bačka Topola 15. i 22. marta održane su dve vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 59 učenika prvih i drugih razreda ove škole. Edukacije su vodili vršnjački edukatori Ana Tadić, Ivana Marić i Jelena Cvetković.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja. Provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima te su izrazili želju da nastave i dalje sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije. Radionice su protekle u prijatnoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Tehničkoj školi

Dana 18. marta u terminu od 12,30 do 14,10 časova i u terminu od 14,15 do 16,00 časova  u prostorijama Tehničke škole održane su dve vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 33 učenika svih razreda ove škole. Za učenike trećih i četvrtih razreda edukaciju su vodili vršnjački edukatori Vladimir Vujović, Bojan Peić Gavran i Milijana Matić, a za učenike prvih i drugih razreda edukaciju su vodili vršnjački edukatori Dejan Marčo i Tamara Borić.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 2 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača, te boljeg razumevanja emocija i žrtve i napadača. Upoznali su se sa pojmom emocionalna inteligencija i saznali mnogo o prepoznavanju i razumevanju emocija. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Hemijskoj školi

U prostorijama Hemijske škole 18. i 21. marta održane su dve vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 34 učenika prvih i drugih razreda ove škole. Edukacije su vodili vršnjački edukatori Nataša Kovač, Martina Vidaković i Vanja Penava.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 2 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača, te boljeg razumevanja emocija i žrtve i napadača. Upoznali su se sa pojmom emocionalna inteligencija i saznali mnogo o prepoznavanju i razumevanju emocija. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Medicinskoj školi

Dana 27. Aprila, 06. i 12 maja u Medicinske škole održane su četiri vršnjačke edukacije za učenike od prvog do četrvrtog razreda koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku. Ukupno je prisustvovalo 86 učenika. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Aleksandra Vikor i Florijan Lajko, učenici Medicinske škole.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 2 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Tehničkoj školi „Jožef Šinković“, Bačka Topola

U prostorijama Tehničke škole „Jožef Šinković“ u Bačkoj Topoli, 10. maja održana je  jedna vršnjačka edukacija na kojoj je prisustvovalo 13 učenika drugih razreda ove škole. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Ana Tadić, Ivana Marić i Jelena Cvetković.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja. Provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Radionice su protekle u prijatnoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli

U prostorijama Poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli održane su dve vršnjačke edukacije. Dana 11. maja održana je edukacija za učenike prvog razreda koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i prisustvovalo je 29 učenika. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Ana Tadić, Ivana Marić i Jelena Cvetković učenice Gimnazije i ekonomske škole „Dositej Obradović“ Bačka Topola.
Dana 16. maja održana je edukacija za učenike prvih razreda koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku i prisustvovalo je 25 učenika. Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Aleksandra Vikor i Florijan Lajko, učenici Medicinske škole iz Subotice.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 3 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Timovi vršnjačkih edukatora su se pokazali kao veoma uspešni u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima.

Sa vršnjačke edukacije u Gimnaziji „Kosztolány Dezső"

Dana 18. maja, u Gimnaziji „Kosztolány Dezső" održane su tri vršnjačke edukacije na kojima je ukupno prisustvovalo 44 učenika prvog, drugog i trećeg razreda ove škole.  Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Aleksandra Vikor i Florijan Lajko, učenici Medicinske škole.
Učesnici edukacije su imali priliku da aktivno učestvuju u 2 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, provežbali su tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Tim vršnjačkih edukatora se pokazao kao veoma uspešan u vođenju radionica i prenošenju znanja svojim vršnjacima. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Sa vršnjačke edukacije u Ekonomskoj školi „Bosa Miličević"

Dana 23. maja, u Ekonomskoj školi „Bosa Miličević" održana je jedna vršnjačka edukacija na kojoj je prisustvovalo 16 učenika prvog razreda ove škole.  Edukaciju su vodili vršnjački edukatori Dajana Nikolovska i Milica Pejčić, učenice Medicinske škole. Radionice su protekle u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati