• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

EDUKACIJE VRŠNJAČKIH EDUKATORA

Prvi seminar će okupiti 20 učenika trećih razreda iz 4 subotičke i 2 srednje škole iz Bačke Topole: Gimnazija „Svetozar Marković“, Politehnička, Medicinska i Muzička škola iz Subotice i Poljoprivredna i Tehnička škola iz Bačke Topole.

U okviru seminara sa mladima će se razgovarati o nasilju i vrstama nasilja, kao i o najzastupljenijim oblicima u njihovim školama. Mladi će imati priliku da ovladaju veštinama prepoznavanja žrtve i napadača, te da provežbaju različite načine reagovanja u konfliktnim situacijama. Posebno će se obraditi prepoznavanje i razumevanje ličnih i emocija sagovornika. Cilj seminara je osposobljavanje srednjoškolaca za vršnjačke edukatore koji će naučeno preneti vršnjacima u svojim školama. Krajnji cilj je smanjenje vršnjačkog nasilja u svim srednjim školama Severnobačkog okruga, a i šire.

SA EDUKACIJE VRŠNJAČKIH EDUKATORA

U prostorijama Politehničke škole održan je prvi edukativni seminar u prisustvu 18 učenika iz Gimnazije, Politehničke, Medicinske i Muzičke škole iz Subotice, te Tehničke i Poljoprivredne škole iz Bačke Topole. Na seminaru su srednjoškolci imali priliku da aktivno učestvuju u 4 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača i razumevanja emocija i žrtve i napadača. Naučili da sagledavaju uzroke agresivnog i pasivnog ponašanja, te provežbaju tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Više od polovine učesnika seminara je izrazilo želju da nastavi sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije kao vršnjački edukatori u svojim školama. Seminar je protekao u prijatnoj atmosferi, a brojni lokalni mediji su ispratili aktivnosti i obavestili javnost.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati