• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

EDUKACIJE VRŠNJAČKIH EDUKATORA

Drugi seminar će okupiti 19 učenika trećih razreda iz 4 subotičke i 1 srednje škole iz Bačke Topole: Gimnazija „Kostolanji Deže“, Tehnička, Ekonomska i Hemijska škole iz Subotice i Gimnazija „Dositej Obradović“ iz Bačke Topole.

Program i cilj seminara su isti kao i na seminaru koji je realizovan 1. februara.

Sa edukacije vršnjačkih edukatora

U prostorijama Politehničke škole održan je drugi edukativni seminar u prisustvu 20 učenika iz Gimnazije „Kostolanji Deže“, Tehničke, Hemijske i Ekonomske škole iz Subotice, te Gimnazije i Ekonomske škole iz Bačke Topole. Na seminaru su srednjoškolci imali priliku da aktivno učestvuju u 4 radionice. Saznali su nešto više o pojmu i vrstama nasilja, odigrali su uloge u različitim scenarijima radi boljeg prepoznavanja žrtve i napadača i razumevanja emocija i žrtve i napadača. Naučili da sagledavaju uzroke agresivnog i pasivnog ponašanja, te provežbaju tehnike asertivnog obraćanja u komunikaciji sa drugima. Samo tri učesnika seminara nisu izrazili želju da nastave sa aktivnim učešćem u prevenciji nasilja i diskriminacije kao vršnjački edukatori u svojim školama. Seminar je protekao u prijatnoj atmosferi, a brojni lokalni mediji su ispratili aktivnosti i obavestili javnost.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati