• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

PROJEKAT „Hoću da znam jer ja biram!“

Poslednja istraživanja u Srbiji ukazuju da se povećava procenat mladih koji puše, koriste alkohol, ilegalne psihoaktivne supstance i novosintetisane droge, kao i da su sve zastupljeniji kockanje, igre na sreću ili online igre na sreću. Globalno istraživanje upotrebe duvana u Srbiji (GYTS 2013.) pokazuje da puši 13,3% devojčica uzrasta 13-15 godina (2008. godine je pušilo 8.9%) i 12.7% dečaka istog uzrasta (2008. godine je pušilo 9,3%).

ESPAD istraživanje iz 2011. godine u Srbiji pokazuje da je u odnosu na 2008. porasla upotreba alkohola (koristilo 52%, ekscesivno se opilo 36%) i ilegalnih droga (posebno inhalansa, 7%) među učenicima prvog razreda srednje škole. U 2012. godini je Institut za javno zdravlje Vojvodine po metodologiji ESPAD-a sproveo istraživanje u Novom Sadu, a prevalenca upotrebe duvana među 16-godišnjacima je 37,7%, alkohola 87,6% i ilegalnih droga 9%.

Upozorava nas i Nacionalno istraživanje o stilovima života stanovništva Srbije iz februara 2014. godine o korišćenju psihoaktivnih supsatnci (PAS) i igara na sreću potvrđujući visoku zastupljenost i u populaciji stanovništva od 18 do 34 godine života. Istraživanje je pokazalo da je upotreba duvanskih proizvoda podjednaka među polovima i starosnim grupama, visokorizično konzumiranje alkohola je zastupljenije kod muškaraca, dok je upotreba sedativa i hipnotika češća kod žena. Najzastupljenija ilegalna droga je kanabis – 3,4% je konzumiralo u poslednjih 12 meseci. Ukupno je 3,7% populacije u Srbiji pod određenim rizikom od problema usled kockanja, a pod srednjim ili visokim rizikom je njih 1,1%-2%. U najvećem riziku su oni koji se kockaju na kazino igrama, slot mašinama i online igrama na sreću.

U Srbiji zvanično ima oko 30.000 registrovnih narkomana, ali nezvanične procene kažu da ih ima i mnogo više. Prema zvaničnim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut", u regionalnim centrima za odvikavanje od bolesti zavisnosti (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac), u poslednjih godinu dana na lečenju je bilo preko 1.000 narkomana.

Rezultati istraživanja „Kvalitet života mladih - izvori stresa i načini njihovog prevazilaženja“ odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokazala su da čak 98% mladih zna kako da nabavi drogu ukoliko ima želju da je uzme.

Istraživanja pokazuju da mladi nemaju dovoljno informacija i znanja, kao i da imaju pogrešne stavove čak i zablude o pojedinim PAS, iako smo danas, zahvaljujući savremenim komunikacionim tehnologijama, svi „bombardovani morem informacija“. Sa druge strane u svakodnevnom životu mladi su okruženi brojnim izazovima - droga je sveprisutna i lako dostupna mladima. Neke od novih PAS se mogu poručiti online ili nabaviti u specijalizovanim prodavnicama Beograda, Novog Sada i još nekih naših gradova.

Mladi najčešće stiču svoja prva iskustva sa drogom u periodu adolescencije. To je razvojna faza u kojoj se pred mladu osobu stavljaju određeni razvojni zadaci, kao što su odluka o budućem zanimanju i profesiji, formiranje identiteta, prilagođavanje telesnim promenama i seksualnosti, razvijanje sposobnosti za bliskost i odgovornost... U pokušaju da savladaju teškoće u postizanju ovih razvojnih zadataka neki od adolescenata počinju da koriste PAS. Ekonomska, socijalna i kriza morala dodatno usložnjavaju problem bolesti zavisnosti.

Porodica, škola i lokalna zajednica su ključni mehanizmi zaštite i izgradnje zdrave, snažne, samopouzdane, odgovorne, moralne, dobro informisane, komunikativne, nezavisne u razmišljanju i stavovima ličnosti mlade osobe koja će umeti da se nosi sa stresom u svakodnevnom životu i koja će sa lakoćom praviti izbore u ponašanju i izboru životnih ciljeva. Zdravi stilovi života su tada lak i jedini izbor, a životni ciljevi realni i dostižni.

Opšti cilj:

  • Smanjenje problema bolesti zavisnosti kod mladih AP Vojvodine kroz unapređenje znanja i motivaciju mladih na usvajanje zdravih stilova života.

Specifični ciljevi:

  • Informisanje mladih u Subotici, Bačkoj Topoli i Novom Sadu o PAS, novim PAS i savremenim oblicima zavisnosti, kako ih prepoznati i izbeći.
  • Aktivno uključivanje mladih u kreativne aktivnosti i zdrav način života.

Aktivnosti Projekta:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati