• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

AKREDITOVANI PROGRAMI KME U 2014.

 1. „Ponašanje i zdravlje“, domaći kurs druge kategorije A-1-660/14 predavač 5 bodova, učesnici 3 boda
 2. „Nove psihoaktivne supstance“, stručni sastanak A-1-1217/14 predavač 2 boda, učesnici 1 bod
 3. „Aktuelni pristupi prevenciji i odvikavanju od pušenja“, A-1-1822/14
 4. “Urođena i stečena adrenalna insuficijencija”, domaći kurs druge kategorije A-1-1976/14, predavač 6 bodova, učesnici 3 boda
  Kurs je održan 17. novembra 2014. godine u prostorijama Opšte bolnice Subotica za lekare ove ustanove.
  Kurs je održan 12. maja 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za zaposlene lekare ove ustanove.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati