• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica


„Ponašanje i zdravlje“
domaći kurs druge kategorije A-1-660/14
predavač 5 bodova, učesnici 3 boda

Realizacija programa treba da doprinese informisanju i podizanju znanja o najzastupljenijim faktorima rizika hroničnih nezaraznih bolesti u opštoj populaciji Grada  Subotice (nepravilna ishrana i gojaznost, fizička neaktivnost, hipertenzija, dijabetes i hiperholesterolemija). Cilj edukacije ovog kursa je podsećanje i motivacija zdravstvenih radnika za aktivan pristup u sprovođenju mera prevencije i kontrole FR hroničnih nezaraznih bolesti, te upoznavanje sa rezultatima akcija „Selu u pohode“ u Subotici u poslednje tri godine i sa zastupljenosti FR u opštoj populaciji Grada  Subotice. Kurs će obezbediti sticanje tehnika i veština mobilizacije i motivacije stanovništva na aktivan pristup u promeni ponašanja, te motivaciji zdravstvenih radnika za stvaranje šire mreže partnera u lokalnoj zajednici.

Sadržaj kursa:

 1. Najznačajniji faktori rizika po zdravlje (hipertenzija, hiperholesterolemija, dijabetes, gojaznost, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost).
 2. Prezentacija rezultata akcija „Selu u pohode“ i prisutnih FR u ruralnim sredinama Subotice u periodu 2011-2013.
 3. Osnovni principi i postulati pravilne ishrane.
 4. Izračunaj svoj BMI i prikaži svoj način ishrane – uoči greške (praktična vežba).
 5. Pripremi svoj dnevni jelovnik (različite vrste dijeta – radionica).
 6. Mobilizacija zajednice i partnerstvo.

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz vežbe i radionice se primenjivao rad u parovima i rad u maloj grupi, vežba, diskusija i rešavanje problema.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača.

Kurs je realizovan u sledećim terminima:
- 22. mart 2014. godine u u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za zaposlene ove ustanove.
- 12. april 2014. godine u u prostorijama DLV SLD Podružnica Subotica za zaposlene DZ Subotica.
- 24. maj 2014. godine u prostorijama DLV SLD Podružnica Subotica za zaposlene DZ Subotica.

Program su osmislili i realizovali:
Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić - specijalista socijalne medicine
Prim. dr Radmila Pavić – specijalista opšte medicine
dr Verica Dronjak – specijalista opšte medicine

24.maj 2014.godine

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati