• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica
Documento sin título

„Mentalni poremećaji ishrane kod adolescenata“
stručni sastanak A-1-576/16
predavač 2 boda, učesnici 1 bod

Poremećaji ishrane su ozbiljna, ponekad životno ugrožavajuća, multiuzročna oboljenja sa tendencijom stvaranja začaranog kruga koji rezultira ozbiljnim fizičkim i psihičkim propadanjem osobe. Najčešće nastaju kao posledica smanjenog ili povećanog energetskog unosa koji mogu biti samoinicijativno izazvani u vidu hroničnog izgladnjivanja ili prejedanja. Stručni sastanak ima za cilj informisanje i podizanje znanja zdravstvenih radnika o najzastupljenijim poremećajima ishrane kod mladih, te motivacija zdravstvenih radnika da budu aktivni u očuvanju i unapređenju zdravlja adolescenata, prevenciji ovih poremećaja, kao i da budu aktivni učesnici promocije zdravlja.

Stručni sastanak je realizovan u vidu predavanja uz video prezentaciju i razgovor sa učesnicima sastanka, te razmenu iskustava u okviru efektivnog rada od 60 minuta.

Očekuje se razmena iskustava i unapređenje profesionalnih kompetencija zdravsatvenih radnika, kao i unapređenje primene mera primarne prevencije i promocije zdravih stilova života.

Stručni sastanak je realizovan u sledećem terminu:

- 31. mart 2016. godine u prostorijama CK Subotica za sve lekare i sve ostale zdravstvene radnike

Program osmislila i realizovala Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati