• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica
Documento sin título

„Novi izazovi isti problemi“
domaći kurs II kategorije A-1-690/16
predavač 5 boda, učesnici 3 boda

Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje zdravstvenih profesionalaca sa novim psihoaktivnim supstancama (hemijske zavisnosti) i savremenim bolestima zavisnosti (nehemijske zavisnosti) koji predstavljaju novi izazov za celu zdravstvenu struku i zahtevaju aktivan i potpuno nov pristup u sprovođenju mera prevencije sa stvaranjem široke mreže partnera u lokalnoj zajednici i celokupno angažovanje zajednice. Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici.
Očekuje se da će kurs unaprediti profesionalne kompetencije zdravstvenih radnika, kao i unaprediti primenu mera prevencije i kontrole bolesti zavisnosti.

Sadržaj kursa:

 1. Nove psihoaktivne supstance
 2. Nehemijske zavisnosti
 3. Diskusija i razmena iskustava
 4. Organizacija zajednice i partnerstvo – rešavanje problema (radionica)
 5. Koje mere i aktivnosti realizujete u PZZ? Na koje probleme nailazite? – SWOT analiza (radionica)

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz vežbu i radionicu se primenjivao rad u parovima i rad u maloj grupi, SWOT analiza, diskusija i rešavanje problema.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača.

Kurs je realizovan u sledećim terminima:

 1. 26. maj 2016. godine u prostorijama DLV SLD Novi Sad za sve članove Sekcije socijalne medicine Vojvodine
 2. 08. jun 2016. godine u prostorijama DZ „Dr Hadži Janoš“ Bačka Topola za sve lekare ove zdravstvene ustanove

Program osmislile i realizovale:
Prim. mr sc. med. Nada Kosić Bibić, spec. soc. medicine iz ZJZ Subotica
Mr sc. med. Dragana Zarić, spec. soc. medicine iz DZ Novi Sad

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati