• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

Izazovi u praćenju kvaliteta
domaći kurs druge kategorije A-1-2390/15
predavači 6 bodova, učesnici 3 boda

Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje i osposobljavanje zdravstvenih profesionalaca za nove izazove u praćenju i stalnom unapređenju kvaliteta rada u zdravstvenom sistemu, kao i upoznavanje sa prednostima uvođenja standarda u zdravstvenim ustanovama kroz iskustvo drugih. Učesnici će razmeniti iskustva i probleme u praćenju kvaliteta radi boljeg sagledavanja i upravljanja rizicima u zdravstvenom sistemu. Promovisaće se kultura stalnog unapređenja kvaliteta među zdravstvenim profesionalcima.
Ciljnu grupu čine zdravstveni radnici (lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari ) i zdravstveni saradnici.
Sadržaj kursa:

 1. Izazovi u praćenju kvaliteta u Srbiji danas
 2. Izazovi u praćenju pokazatelja kvaliteta u PZZ i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti
 3. Efekti praćenja pokazatelja kvaliteta u zavodima za javno zdravlje
 4. Akreditacija u zdravstvenoj delatnosti
 5. Akreditacija zdravstvenih ustanova u RS
 6. Akreditacija zdravstvenih ustanova u cilju poboljšanja kvaliteta rada, iskustva iz PZZ
 7. Izazovi savremene farmaceutske struke, iskustva Apoteke Subotica
 8. Izazovi u praćenju kvaliteta, radionica/SWOT analiza

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se pored predavanja koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (rad u u maloj grupi, SWOT analiza, diskusija).
Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača, kao i pre i post testom znanja.
Kurs je realizovan:
- 12. novembra 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za lekare i saradnike ove ustanove.
- 10. marta 2016. godine u prostorijama DZ “Dr Hadži Janoš” Bačka Topola za zaposlene ove ustanove
 link sa Stručni skup u ZJZS, 12.11.2015. (Ispod Svetski dan kvaliteta!)
Kurs osmislili i realizovali timski:
Prim. mr sc med Nada Kosić Bibić, član Komisije za unapređenje kvaliteta ZJZS
Dr Snežana Pinter, član Komisije za unapređenje kvaliteta ZJZS
Gordana Petrović, koordinator SMQ ZJZS
Draga Kolar, zamenik koordinatora SMQ ZJZS
Dr Livia Varga, koordinator za akreditaciju DZ „Dr Hadži Janoš“, Bačka Topola
Mr ph Aleksandra Šukljević, predsednica Komisije za unapređenje kvaliteta Apoteke Subotica
Mr ph Nataša Zakić, član Komisije za unapređenje kvaliteta Apoteke Subotica

 

DZ „Dr Hadži Janoš“, Bačka Topola

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati