• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Mere kontrole duvana“
domaći kurs druge kategorije A-1-393/15
predavač 5 bodova, učesnici 3 boda

Cilj edukacije ovog kursa je upoznavanje i osposobljavanje zdravstvenih radnika za primenu najefikasnijih mera kontorole duvana, osposobljavanje za vođenje motivacionog intervjua sa pušačima, motivacija za sprovođenje kratkih intervencija u odvikavanju od pušenja, osposobljavanje za mobilizaciju zajednice i timski rad u obezbeđenju zdravog okruženja i promociju zdravih stilova života. Kurs će motivisati sve zaposlene na aktivan pristup sprovođenju mera kontrole duvana i dati priliku za usklađivanje profesionalnog i ličnog stava prema upotrebi duvana i izloženosti duvanskom dimu.

Sadržaj kursa:

  1. Štetne posledice upotrebe duvana i izloženosti duvanskom dimu.
  2. Najefikasnije mere kontrole duvana – MPOWER.
  3. Kratke intervencije za odvikavanje od pušenja.
  4. Motivacioni intervju sa pušačima (vežba).
  5. Koje metode u odvikavanju od pušenja bi mogli da primenjujete (ili već primenjujete)? Koje probleme očekujete (na koje nailazite)? – SWOT analiza (radionica)

Kurs je realizovan u okviru seminara sa ukupno 4 sata efektivnog rada. U okviru kursa se koristio radioničarski metod rada sa interaktivnim uključenjem učesnika (aktivno učenje). Kroz vežbu i radionicu se primenjivao rad u parovima i rad u maloj grupi, SWOT analiza, diskusija i rešavanje problema.

Realizacija programa je praćena sprovođenjem evaluacionog testa o zadovoljstvu sprovedenom edukacijom i spremnošću predavača.

Kurs je realizovan u sledećim terminima:
- 25. mart 2015. godine u prostorijama Zavoda za javno zdravlje Subotica za lekare ove ustanove.
- 25. april 2015. godine u prostorijama DLV SLD Podružnica Subotica za lekare DZ Subotica

25.mart 2015.g.

25.april 2015.g.

   

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati