• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛИХ ВРЕДНОСТИ

- JNMV01/2020 Набавка услуге - преузимање, одношење и уништавање медицинског отпада - фебруар 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV02/2020 Услуга годишњег одржавања лабораторијске опреме којој је истекао гарантни рок и за коју није потребан овлашћени сервис - фебруар 2020 - позив, конкурсна документација,питање1, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV03/2020 Набавка услуге - коришћење и одржавање софтвера за потребе Одељења за економско-финансијске послове - фебруар 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV04/2020 Потрошни материјал за лабораторијску опрему - фебруар 2020 - позив, конкурсна документација и обавештење о закљученом уговору

- JNMV05/2020 Набавка добара - Рециклирани тонери, рибони, сервисирање штампача и калкулатора - март 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV06/2020 Набавка добара – обнова антивирус лиценце - април 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV07/2020 Набавка услуге: превентивно и корективно одржавање хардвера и мреже информационог система - април 2020 - позив , конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV08/2020Набавка услуге - Годишњег одржавања лабораторијског апарата ICP-OES "ARCOS" HGX-200 произвођача "SPECTRO" Немачка - мај 2020 - позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV09/2020набавка добара – штампани обрасци - мај 2020 - позив, конкурсна документација и одлука о додели уговора

- JNMV10/2020Набавка услуге: међупровера два узоркивача суспендованих честица PM10 i PM2.5 из ваздуха произвођача Sven Leckel, tip SEQ 47/50-RV - јун 2020 - позив, конкурсна документација,одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV11/2020Набавка услуге - годишњег одржавања лабораторијске опреме: услуге годишњег одржавања лабораторијске опреме: машина за прање лабораторијског посуђа SMEG Италија, полуаутоматски узоркивачи ваздуха AT801X2 (2 ком) - јун 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV12/2020Набавка добара – технички гасови за лабораторије - јун 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV13/2020Набавка добара - погонско гориво за потребе возила Завода за јавно здравље Суботица за период од годину дана - јун 2020 - позив, конкурсна документација, питање1, допуна одговора на питање1 и обавештење о закљученом уговору

- JNMV14/2020Набавка услуге - годишњи сервис и валидација два апарата Mini Vidas и апарата Color Previ - јун 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV15/2020потрошни материјал за лабораторијску опрему - јун 2020 - позив, конкурсна документација и обавештење о закљученом уговору

- JNMV16/2020Набавка услуге - годишњег одржавања лабораторијске опреме: GC-ECD инвентарски број 2636, GC-MSD систем инвентарски број 3311 - јун 2020 - позив, конкурсна документација и обавештење о закљученом уговору

- JNMV17/2020Набавка услуге - годишњег одржавања лабораторијске опреме: PCR Real Time апарата, тип Sa Cycler-96RUO5x, произвођача Sacace Италија - јун 2020 - позив и конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

- JNMV18/2020Набавка добара – канцеларијски материјал - јун 2020 - позив, конкурсна документација, одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati