• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

1) T01/20 НАБАВКА ДОБАРА –Набавка добара – Лабораторијски потрошни материјал: хемикалије, референтни и QC материјали, стандардне супстанце, референтни материјали, тест китови за Елиса читач, дискови, референтни сојеви, микробиолошки тестови, средства за контролу стерилизације, дијагностички китови и посуђе и прибор за узорковање - фебруар 2020 – конкурсна документација, конкурсна документација измена, позив, питање, конкурсна документација-измена 2, обавештење о продужењу рока, питање, одлука о додели уговора и одлука о измени одлуке

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati