• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

SAMOODVIKAVANJE

U okviru brojnih aktivnosti na sprovođenju kampanje posvećene zaštiti stanovništva od duvanskog dima Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica je u dogovoru sa članovima Republičke stručne Komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja RS preuzeo pripremu edukativnog materijala za samoodvikavanje koji bi se postavio na sajt i bio dostupan svim pušačima. Nakon višemesečnog rada ova aktivnost je završena u novembru postavljanjem „Samoodvikavanja“ na sajt Zavoda za javno zudravlje Subotica o čemu su svi članovi Komisije obavešteni sa očekivanjima da svojim sugestijama doprinesu unapređenju istog. 

Samoodvikavanje

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati