• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

EDUKATIVNI SEMINAR U CRVENOM KRSTU SUBOTICA

            U okviru aktivnosti na suzbijanju pušenja Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republička stručna komisija za prevenciju pušenja i Kancelarija za kontrolu duvana planiraju otvaranje novih i jačanje postojećih savetovališta za odvikavanje od pušenja u zdravstvenim ustanovama na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.
            Kako bi rad u savetovalištima na stručnom nivou bio ujednačen, neophodna je edukacija timova koji će raditi na odvikavanju. Prvi u nizu stručnih seminara za lekare i zdravstvene saradnike koji će raditi u savetovalištu za odvikavanje od pušenja održan je u prostorijama Crvenog krsta u Subotici dana 28.10.2009. godine na kojem su uzeli učešće timovi iz DZ Subotica, DZ Bačka Topola, DZ Mali Iđoš, DZ Sremska Mitrovica, DZ Sečenji, DZ Inđija, DZ Sombor, DZ Novi Sad, Apoteke Subotica, Zavoda za javno zdravlje Kikinda i Zavoda za javno zdravlje Subotica.
Timove su činili: lekari (doktori medicine, specijalisti opšte medicine, specijalisti pneumoftizologije, specijalisti socijalne medicine, ginekolozi, pedijatri), doktor stomatologije, farmaceuti, više medicinske sestre, medicinske sestre, nutricionisti i psiholozi.

            Cilj seminara je edukacija edukatora – timova za usvajanje specifičnih znanja i veština potrebnih za rad u savetovalištu za odvikavanje od pušenja.
U susret predstojećem novom Zakonu o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu neophodno je obezbediti široku mrežu stručne podrške kroz svetovališta za odvikavanje od pušenja za sve one koji će biti motivisani da ostave pušenje - zbog očuvanja svog ličnog zdravlja a i zbog zaštite zdravlja svih ostalih sa kojima žive i rade jer ih izlažu duvanskom dimu koji je celokupna svetska stručna javnost okarakterisala kao mešavinu štetnih, toksičnih i kancerogenih supstanci.  

Program edukacije za rad u savetovalištima za odvikavanje od pušenja

09.00 – 09.30 Registracija učesnika seminara

09.30 – 09.45  Upoznavanje učesnika sa ciljem i planom seminara
                        Ulazni test za sve učesnike, Anđelka Dželetović             

Uvodna izlaganja

09.45 – 10.00  Zakonska regulativa o kontroli duvana
                        Nataša Lazarević

10.00 – 11.00  Predstavljanje različitih pristupa u radu sa pušačima
10.00 – 10.15  Individualni pristup - Ika Pešić              

10.15 – 10.30  Grupni „petodnevni - detoksikacioni”pristup - Petar Borović

10.30 – 10. 45 Grupni „7 koraka do slobode” pristup - Zorica Plavšić

10.45 – 11.00   Druge metode odvikavanja od pušenja - Nada Lazović

11.00 – 11.15  Pauza i osveženje

Radionice

11.15 – 12.15  Tri radionice (a,b,c) – sva tri pristupa (rad u odvojenom prostoru)

12.15 – 13.15  Tri radionice (a,b,c) – tri pristupa (rotacija)

13.15 – 14.00  Ručak

14.00 – 15.00  Tri radionice (a,b,c) – tri pristupa (rotacija)

15.00 – 16.00  Četvrta radionica - Medikamentozna terapija (svi zajedno)

16.00 – 17.00   Peta radionica - Druge metode odvikavanja ( svi zajedno)

17.00 – 17.15  Pauza i osveženje

17.15 – 17.45  Diskusija, odgovori na postavljena pitanja
                        Završni test za sve polaznike i upitnik za evaluaciju seminara

17.45 – 18.00  Podela uverenja/potvrda

Na kraju seminara je popunjen evaluacioni upitnik o zavovoljstvu sprovedenim seminarom, kao i o drugim stručnim aspektima seminara. Ukupna ocena seminara je po oceni svih učesnika 4,81.

 

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati