• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Poseta porodilištima i savetovalištima za trudnice

Dana 04. marta posećeno je Vanbolničko porodilište u Bačkoj Topoli, a 06. marta i  porodilište Opšte bolnice u Subotici. Uručen je promotivni materijal (posteri, brošure i portiklice) koji će se deliti tokom celog meseca svim majkama i očevima koji ću u tom periodu dobiti bebu, a jedno ili oboje od njih su pušači. Obavljena je i edukacija osoblja na ginekologiji – u porodilištu, neonatologiji i u Savetovalištu za trudnice. Cilj ove akcije je podizanje nivoa svesti sadašnjih i budućih roditelja o zdravstvenim opasnostima aktuvne upotrebe duvana i posebno pasivne izloženosti novorođenčadi duvanskom dimu. Poseta i obilazak novorođenčadi i majki u Bačkoj Topoli i Subotici su i medijski propraćena.

REZULTATI ANKETNOG ISPITIVANJA SPROVEDENOG
NA ODELENJU NEONATOLOGIJE OPŠTE BOLNICE U SUBOTICI

            U okviru obeležavanja Jednogodišnje antipušačke Kampanje Ministarstva zdravlja RS u mesecu martu je sprovedena akcija obilaska porodilišta i podela promotivnog materijala roditeljima novorođenih beba. Tom prilikom je dogovoreno sprovođenje anketnog ispitivanja majki porodilja, koje je trajalo sve do polovine juna. Anketni upitnik je sastavila dr Teodora Bagi (onkolog u Opštoj bolnici Subotica) uz konsultaciju mr sc. med. Nade Kosić Bibić (spec. socijalne medicine iz Zavoda za javno zdravlje Subotica). Anketni upitnik sadrži pitanja u vezi sa upotrebom duvana i izloženosti duvanskom dimu. Anketno ispitivanje je sprovedeno na odelenju neonatologije, a anketu je ispunilo 155 majki-porodilja. Statistička obrada je urađena u SPSS - programu za statističku obradu podataka.

Najveći broj porodilja je u starosnoj grupi 26-35 godina, a i najveći broj očeva je u istoj grupi (preko 60%).
Izuzetno visok procenat roditelja novorođenčadi svakodnevno upotrebljava duvanske proizvode. Svaka peta porodilja puši (20,6%) i gotovo svaki drugi otac (44,5%).  

Gotovo svaka druga porodilja (46,9%) puši već pet godina, a svaka treća do deset godina (34,4%). Da je pušenje učestalije kod muškaraca pokazuje i podatak da gotovo trećina očeva puši više od 10 godina (32,8%).

Najveći broj porodilja koje su pušači upotrebljava do 10 cigareta dnevno (62,5%), dok očevi puše do 20 cigareta dnevno (62,9%).

Da je natalitet nizak indirektno pokazuje i ovo anketno ispitivanje jer je najveći procenat roditelja sa samo jednim ili dvoje dece.

Da je izloženost duvanskom dimu štetna po zdravlje odavno je poznato, kao i da su novorođenčad i mala deca posebno osetljivi na štetne sastojke duvanskog dima. I ovo istraživanje pokazuje da je visok broj roditelja koji puše, kao i drugih osoba u istom domaćinstvu koji puše.

Anketno ispitivanje je potvrdilo pretpostavke o visokoj zastupljenosti pušenja među porodiljama, i uopšte među roditeljima novorođenčadi i male dece, koja su u visokoj meri izložena pasivnom pušenju. Neophodno je započeti sprovođenje ciljanih programa na prevenciju upotrebe duvana u savetovalištima za trudnice i na odelenjima neonatologije uz poštovanje principa kompletnog obuhvata i kontinuiranog sprovođenja programa.

Anketu sastavila: Dr Teodora Bagi, onkolog, Opšta bolnica Subotica
Anketno ispitivanje: odelenje neonatologije, Opšta bolnica Subotica
Unos podataka u bazu: Jasmina Mihaljev, med. sestra Zavod za javno zdravlje Subotica
Statistička obrada: Nataša Nimčević, informatičar i mr sc. med. Nada Kosić Bibić, Zavod za javno zdravlje Subotica
Izveštaj sastavila: mr sc. med. Nada Kosić Bibić

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati