• Ćirilica
  Latinica
 • Zmaj Jovina 30
  24000 Subotica

DEKADA ROMA 2005-2015
PROJEKAT 'Unapređenje zdravlja sakupljača sekundarnih sirovina u Subotici'.

U MZ „Peščara“, sa oko 8000 stanovnika, i MZ „Čantavir“, sa oko 7000 stanovnika, u periodu od 1999-2007 godine sa Kosova se doselilo dosta Romskih porodica. Ukupan broj Roma u obe mesne zajednice sa domicilnim Romima sada ie oko 1100.
Romi su većinom vlasnici skromnih kuća i okućnica, dosta njih bez gradskog vodovoda i kanalizacije. Snabdevanje pijaćom vodom je iz vlastitih bušenih bunara. Značajan deo ima vlastite septičke jame, a preostali imaju kanale u dvorištu ili se otpadne vode razlivaju po površini dvorišta. Sprovedeno je ciljano anketno ispitivanje (početkom jula 2008.u MZ „Peščara“ i u decembru 2008. u MZ „Čantavir“) u koje su bili uključeni lekar specijalista socijalne medicine, epidemiologije i higijene iz Zavoda za javno zdravlje Subotica, asistenti iz nevladine organizacije „Edukativni centar Roma“, socijalni radnik iz Doma zdravlja Subotica i pripadnici Roma iz MZ „Peščara“ i MZ „Čantavir“. Sakupljanjem sekundrarnih sirovina bave se uglavnom muškarci, a značajna je i broj maloletnih lica koji samostalno ili sa starijim članovima porodice sakupljaju sekundarne sirovine. Dve trećine su bez ikakvog obrazovanja ili sa samo nekoliko razreda osnovne škole, a tek jedna trećina ima završenu osnovnu školu. Oko 80% ima izvod iz matične knjige rođenih i državljanstvo, okо 60% ima ličnu kartu, dok zdravstvenu knjižicu ima tek trećina njih. Domaćinstva u kojima žive su mnogočlana, sa dosta dece (u proseku po petoro) i česte su zajednice (očevi, deca, dede, bake, snahe, unuci). U proseku žive u dve prostorije, kuhinju ima tek svako drugo domaćinstvo, a kupatilo nema ni svako treće. Stalnog lekara ima njih 26%, a preko 50% nije bilo kod lekara više od 1 godine. Vakcinu protiv tetanusa nije dobilo 70% njih, а 20% ne znaju te podatke. Vakciju protiv Hepatitisa B nije niko primiо. Redovnu vakcinaciju prima 70% njihove dece. Često je povređivanje: оgrebotinе 84%, pоsekotine 60%, dubokre ubodne rane 12%, infekcije (kао čirevi) 8%. Svaki peti sakupljač sekundarnih sirovina je imao u poslednjih 12 meseci više od 10 povreda, svaki treći do 10 povreda. Česte su i povrede članova porodice zbog sekundarnih sirovina u dvorištu (оkо 30% makar jednu povredu). Prolive je imala bar jednom njih trećina. Procena je da oko 150 Roma sakuplja sekundarne sirovine (iz obe MZ u Subotici), ali navodimo da zajedno sa njima i značajan broj neroma sakuplja sekundarne sirovine. Sakupljanjem sekundarnih sirovina većina se bavi nekoliko godina (оkо 80%), dok su neki svoj radni vek proveli na ovaj način (preko 20 gоdinа). Skoro 70% anketiranih sakupljagvožđe (lim, žicu...), а manji deo papir (karton...).Većina je svesna rizika kojemu su izloženi sakupljajući sekundarne sirovine i dobrovoljno bi pristali na imunizaciju (91%). Problemima sakupljača sekundarnih sirovina do sada nije pridavan značaj i malo se radilo na iznalaženju rešenja. Siromaštvo, loši uslovi života, neobrazovanje, nezaposlenost, sakupljanje sekundarnih sirovina kao najčešće i jedino zanimanje odraslih i nemalog broja maloletnih lica, nedostupnost i nekorišćenje zdravstvene zaštite, loše zdravstveno stanje, prisustvo učestalih obolenja – „bolesti prljavih ruku“, neimunizovanost i dece i odraslih su najvažniji problemi ove Romske populacije.
            Decembra 2008. godine Zavod za javno zdravlje Subotica je potpisao ugovor sa  Ministarstvom zdravlja RS za sprovođenje Projekta „Unapređenje zdravlja sakupljača sekundarnih sirovina u Subotici“. Partneri u ovom Projektu su nevladina organizacija „Edukativni centar Roma“ i Dom zdravlja Subotica. Trajanje Projekta je predviđeno na 6 meseci.

OPŠTI CILJ PROJEKTA:
Unapređenje uslova okoline i očuvanje zdravlja Roma sakupljača sekundarnih sirovina kroz mere specifične zdravstvene zaštite u cilju veće bezbednosti na radu.
Specifični ciljevi:

 • Povećati nivo znanja Roma za 30% o rizicima kojima su izloženi sakupljajući sekundarne sirovine (uknjučujući i hemijske akcidente) za 6 meseci.
 • Povećati vakcinalni obuhvat na najmanje 80% ciljne populacije Roma kroz mere specifične zdravstvene zaštite antitetanusnom i HB vakcinom.
 • Pružanje postekspozicione profilakse (tetanus i Hepatitis B) licima koja su imala akcident sa potencijalno infektivnim materijalom, za sva lica koja prijave akcident.
 • Povećati broj Roma kojima je obezbeđen higijenski paket (zaštitna oprema za rad i sredstva za ličnu higijenu ruku) pri sakupljanju sekundarnih sirovina za 6 meseci.
 • Povećati broj Roma koji su dobili zdravstvenu knjižicu i druga lična dokumenta za 6 meseci.
 • Povećati broj Roma sakupljača sekundarnih sirovina koji su prijavljeni u Službu za zapošljavanje za 6 meseci.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati