• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

MINERALNE MATERIJE

U sastav živih bića tj. biljaka i životinja, ulazi veliki broj hemijskih elemenata kako metala tako i nemetala. Pored ugljenika (C), kiseonika (O), vodonika (H) i azota (N) tj. nemetala, koji su osnovne komponente svih organskih materija, organa i tkiva, prisutne su i hemijski elementi – metali- koji ulaze u sastav mineralnih materija.

Mineralne materije možemo podeliti na :
• mineralne materije prisutne u većim količinama (20-1000 g ) - gde spadaju sledeći -MAKRO- elementi:

Metali Nemetali
natrijum (Na) hlor (Cl)
magnezijum (Mg) fosfor (P)
kalcijum (Ca) sumpor (S)
kalijum (K) silicijum(Si)

• mineralne materije prisutne u malim količinama ili u tragovima - gde spadaju sledeći -MIKRO- elementi:

Metali Nemetali
gvožde (Fe) selen (Se)
bakar (Cu) jod (J)
kobalt (Co) fluor (F)
vanadijum (V)
molibden (Mo)
hrom (Cr)
cink (Zn)
mangan (Mn)

Mineralne materije čine posebnu grupu bitnih faktora ishrane. Održavaju hemijsku ravotežu organizma, učestvuju u njegovoj izgradnji i posreduju u mnogim životnim funkcijama. Živi organizmi ih ne stvaraju sami, te ih moraju unositi putem ishrane.Biljke se snabdevaju mineralnim materijama iz zemljišta, a životinje i ljudi raznovrsnom ishranom.
Mineralne materije iz životnih namirnica posle spaljivanja (mineralizacije) namirnice zaostaju kao suvi ostatak, odnosno –pepeo-. Pod pepelom se dakle podrazumevaju neisparljivi sastojci koji zaostaju nakon spaljivanja organskih sastojaka namirnica. Ukupan pepeo čine mineralne materije koje se kao prirodni sastojci nalaze u namirnicama i mineralne materije koje su dodate namirnici ili su u nju dospele na neki drugi način. Sastav pepela zavisi od vrste namirnice i od načina spaljivanja. U nepreradenim namirnicama sastav pepela zavisi od vrste, čistoće namirnice i drugih faktora, a u preradenim proizvodima i od načina prerade.

Određivanje sadržaja i sastava pepela u životnim namirnicama je od višestrukog značaja:
• kao merilo biološke vrednosti namirnica ( prema sadržaju makro- i mikro- elemenata neophodnih u pravilnoj ishrani)
• kao merilo kvaliteta namirnica
• kao merilo higijenske ispravnosti namirnica.
Prema sadržaju ukupnog pepela procenjuje se i kvalitet pojedinih prehrambenih proizvoda u smislu njihove čistoće i stepena rafinisanja.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati