• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica
“EDUKACIJA VRŠNJAČKIH EDUKATORA”
16., 17. i 19. mart 2007. godine

            Trodnevni edukativni seminar sa temom prevencija pušenja kod mladih održan je 16., 17. i 19. marta u prostorijama Crvenom krstu Subotica, Trg Žrtava fašizma 3 u organizaciji Zavoda za zaštitu zdravlja i Crvenog krsta Subotica. Seminar je organizovan u okviru zajedničkog Projekta Crvenog krsta i Zavoda za zaštitu zdravlja Subotica “Prevencija pušenja kod dece mlade od 15 godina” koji se sprovodi od 15. januara ove godine. Cilj seminara je bio da se edukuju polaznici seminara za vršnjačke edukatore kako bi posle završene edukacije radili na prevenciji pušenja kod učenika 5 do 8 razreda osnovnih škola u Subotici. Polaznici seminara su bili učenici drugog i trećeg razreda Medicinske škole (8 učenika), Gimnazije "Svetozar Marković" (4 učenika) i Politehničke škole (4 učenika), ukupno 16 učenika. Osnovni tematski sadržaji su sprovedeni kroz radioničarski metod rada:
                 - Potrebe mladih i zašto mladi puše
                 - Od cega se sastoji cigareta
                 - Šta se dešava u tvom telu dok pušiš;
                 - Kako reci ne i suprotstaviti se socijalnom pritisku

            Seminar su vodili Mr sc. med. Nada Kosić Bibić i Milomirka Mihajlović, viša medicinska sestra iz Zavoda za zaštitu zdravlja Subotica uz punu podršku Andreje Vaci, stručni saradnik Crvenog krsta.

            Svi učesnici seminara su ocenili seminar korisnim i potrebnim, kao i da je sadržaj edukativnog seminara i korišteni metod u potpunosti prilagoden namenjenom uzrastu. Svi učesnici seminara su izdvojili celokupan sadržaj seminara (sve radionice) kao teme (sadržaj) koje su im bile korisne, a izdvojili su kao izuzetno korisne teme cinjenice o sadržaju cigareta i kako reći ne i odoleti socijalnom pritisku.

            Preporuka ovog edukativnog seminara je da se i u buducim aktivnostima na prevenciji bolesti zavisnosti jacaju timovi mladih vršnjačkih edukator koji bi se aktivno uključivali u proces unapredenja zdravlja dece u osnovnim i srednjim školama.

            Seminar je protekao u radnoj atmosferi, a korišteni metod rada je omogu ćio opuštenu i prijatnu atmosferu i zbližavanje učenika iz različitih škola i njihovih voditelja. Bilo je interesantno, zabavno i veoma korisno za sve vršnjacke edukatore koji sa nestrpljenjem čekaju na angažovanje u realizaciji narednim aktivnostima ovog Projekta.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati