• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

SA SEMINARA

"PREVENCIJA PUŠENJA KOD MLADIH"

Edukativni seminar "Prevencija pušenja kod mladih" je održan 16. decembra 2006. godine u Crvenom krstu Subotica, Trg žrtava fašizma 3. Punu podršku organizatorima seminara (Zavod za zaštitu zdravlja Subotica i Crveni krst Subotica) su pružili Nacionalna komisija za prevanciju pušenja Ministarstva zdravlja Republike Srbije, član IO Skupštine Opštine Subotica za zdravstvo, kao i Savez Društava Vojvodine za borbu protiv raka iz Novog Sada.. Seminar su vodili Prim dr sc. med. Anđelka Dželetović (šef Kancelarije za kontrolu duvana u Institutu za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" i član Nacionalne komisije za kontrolu duvana pri Ministarstvu zdravlja Srbije), Dr Dragana Zarić (Dom zdravlja Novi Sad). i Mr sc. med. Nada Kosić Bibić (ZZZZ Subotica). Učesnici seminara su bili zaposleno osoblje iz 8 osnovnih škola (po jedan predstavnik), 8 patronažnih sestara (za svaku školu po jedna), tri lekara iz dispanzera za zdravstvenu zaštitu školske dece, jedan lekar iz Preventivnog centra Doma zdravlja Subotica i jedan lekar iz ZZZZ Subotica. Ukupan broj učesnika je 21.

Svi učesnici seminara su ocenili seminar korisnim i potrebnim. Da je sadržaj edukativnog seminara i korišteni metod u potpunosti prilagođen namenjenom uzrastu smatra 95% učesnika seminara. Trećina učesnika seminara je izdvojila celokupan sadržaj seminara (sve radionice) kao teme (sadržaj) koje su im bile izuzetno korisne. Ostali učesnici su izdvojili kao izuzetno korisne teme: sadržaj cigaret i duvanskog dima, pasivno pušenje i budućnost bez duvanskog dima, potrebe mladih i kako reci ne. Na osnovu informacija sa seminara i veština koje su na njemu stekli preko polovina učesnika je navela da će koristiti sve radionice sa seminara u svojim budućim aktivnostima sa decom u školi.

Preporuka ovog edukativnog seminara je da se i u budućim aktivnostima na prevenciji bolesti zavisnosti jačaju timovi u koji bi se uključili svi oni koji već rade na unapređenje zdravlja dece u osnovnim i srednjim školama: predstanici iz škola, patronažne sestre, pedijatri i predstavnici iz Zavoda za zaštitut zdravlja.

 

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati