• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

HIV je skraćenica koja označava humani imunodeficijentni virus ili virus humane imunodeficijencije.
HIV pozitivna osoba je osoba kod koje je dijagnosticirana HIV infekcija.
SIDA ILI AIDS je skraćenica za sindrom stečenog gubitka imuniteta, zadnja i najteža faza HIV infekcije

1981. – prvi slučajevi neuobičajenog gubitka imuniteta utvrđeni među gej osobama, ženama i intrevanskim korisnicima droga
1982. – AIDS je definisan kao poseban klinički entitet; identifikovana tri vida transmisije: putem krvi, sa majke na dete i seksualnim odnosom
1983. – izolovan virus koji će kasnije dobiti naziv HIV
1985. – prvi komercijalni testovi na HIV
1986 – prvi put prezentovani dokazi o efektivnosti HAART (visokopotentne terapije)

STADIJUMI BOLESTI

- AKUTNA HIV INFEKCIJA
- ASIMPTOMATSKA HIV INFEKCIJ
- RANA SIMPTOMATSKA BOLEST
- KASNA-TERMINALNA FAZA HIV INFEKCIJE

I STADIJUM

- Javlja se 1-6 nedelja nakon HIV infekcije (kod 50-80% osoba)
-Blagi simptomi koji prolaze bez specifičnog lečenja
-SIMPTOMI: MONONUKLEOZE-MENINGITISA-GRIPOZNOG SINDROMA
- febrilnost, faringitis, limfadenopatija, ospa-raš

II STADIJUM

-Traje više godina nakon infekcije (1-15, prosečno 10)
-HIV pozitivna osoba iako bez kliničkih simptoma, odnosno znakova bolesti, infektivna je i bolest može preneti na zdravu osobu (u slučaju rizičnog ponašanja)
-Dijagnoza se može postaviti samo laboratorijski, odnosno putem dobrovoljnog testiranja

III STADIJUM

- Generalizovana limfadenopatija (limfni čvorovi veći od 1 cm na dva ili više ekstraingvinalnih područja)
- Promene u usnoj duplji (kandidijaza, čupasta leukoplakija, afte i ulceracije)
- Kožne promene (najčešće herpes zoster)
- Trombocitopenija i ostali hematološki poremećaji

IV STADIJUM

-Ovaj stadij karakterišu teške tzv. OPORTUNISTICKE infekcije
-Najčešće su:
-Pneumocystis carini upala pluća
-Kriptosporidijska upala creva
-Plućna tuberkuloza
-Diseminirana tuberkuloza
-Kapošijev sarkom
-Limfom
-Rak grlića materice

Odnos HIV inficiranih i obolelih

IZVORI INFEKCIJE

- Krv
- Sperma i presemena tečnost
- Vaginalni sekreti
- Majčino mleko
- virus može biti prisutan u pljuvački, suzama i konjuktivalnim sekretima, ali ne može doći do transmisije
- virus nije prisutan u urinu, stolici, povraćenim masama i znoju

HIV SE NAJČEŠĆE PRENOSI:

- Nezaštićenim seksualnim odnosom (vaginalni, analni, oralni)
- Putem zaražene krvi (kod intravenskog korištenja narkotika)
- Sa zaražene majke na dete (u toku trudnoće, za vreme porođaja ili prilikom dojenja)


HIV U SEVEROBAČKOM OKRUGU PO NAČINU TRANSMISIJE 1985-SEPTEMBAR 2006.


HIV SE NE PRENOSI

-Kupanjem u bazenu
-Korištenje javnog WC-a
-Boravkom u istoj prostoriji (školi, radnom mestu ili autobusu)
-Poljupcem
-Ubodom insekta
-Priborom za jelo

U POSEBNOM RIZIKU DA SE INFICIRAJU SU OSOBE KOJE:

-Ne koriste kondom pri svakom seksualnom kontaktu
-Imaju više partnera ili ih često menjaju
-Bez zaštite dolaze u dodir sa ljudskim sekretima i krvi (uključujući i menstrualnu)
-Koriste zajednički pribor za ubrizgavanje droge
-Koriste zajednički pribor za ličnu higijenu

DIJAGNOSTIKA HIV INFEKCIJE

-Osobe zaražene HIV-om dug vremenski period ne pokazuju znakove infekcija, i ni po čemu se ne razlikuju od zdrave osobe. Jedini način da se utvrdi da li su inficirane jeste testiranje na HIV

-Važno je znati da tzv. "BRZI TESTOVI" koji se mogu kupiti u apotekama nisu pouzdani za samotestiranje

Postupak prilikom testiranja na HIV

-Dolazak u savetovalište sa ili bez zakazivanja
-Savetovanje pre testiranja
-Obavešteni pristanak klijenta (testiranje pod brojem)
-Testiranje se obavlja na MiniVidas aparatu sa BioMerieux testovima (nalazi nakon 24-48h)
-Savetovanje posle testiranja

Broj testiranih na HIV u Severnobačkom okrugu

2003.
2004.
2005.
I-IX 2006.
Broj testiranih
84
173
192
143
Broj HIV +
1
7
3
1

RANO OTKRIVANJE HIV INFEKCIJE JE ZNAČAJNO ZBOG BLAGOVREMENOG SPROVOĐENJA
TERAPIJE JER:

-Odlaže početak bolesti
-Usporava napredovanje bolesti
-Sprečava pojavu komplikacija
-Produžava život inficiranih

MERE PREVENCIJE HIV INFEKCIJE

-Za sada postoje samo opšte mere prevencije, koje uključuje informisanje, vaspitanje i promenu ponašanja, u smislu izbegavanja rizika
-HIV infekcija se može sprečiti:
-Izbegavanjem polnih odnose sa nepoznatim i promiskuitetnim osobama
-Korišćenjem lateks kondoma kupljenih u apoteci
-Izbegavanjem korišćenja narkotičkih sredstavaMONITORING

Radno vreme

Sertifikati