• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Teško je prestati, ali nije opasno po život

      Edukativni seminar za odvikavanje od pušenja je u Subotici održan 07. i 08. oktobra 2005. godine u Domu učenika, Harambašićeva 22. Punu podršku organizatoru seminara, mr sc. med. Nadi Kosić Bibić iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Subotici, je pružila Euro Health Group u okviru Projekta “Podrška razvoju javnog zdravlja u Srbiji”. Seminar su vodili mr sc. med. Nada Kosić Bibić (ZZZZ Subotica) i dr Dragana Zarić (Dom zdravlja Novi Sad). Punu stručnu podršku u izvođenju seminara su pružili prof. dr Anđelka Dželetović i mr Ika Pešić koje su imale i svoje prezentacije: Učesnici seminara su bili zaposleno osoblje iz 5 osnovnih i 5 srednjih škola (po dva predstavnika), kao i tri lekara iz ZZZZ Subotice. Ukupan broj učesnika je 23.
      Na osnovu informacija sa seminara i veština koje su na njemu stekli preko polovina učesnika je navela da će koristiti radioničarski metod rada u svojim budućim aktivnostima sa decom u školi. Učesnici iz osnovnih škola planiraju aktivnosti vezane za prevenciju pušenja (hemijske kartice, kako reći ne pušenju, podizanje samopouzdanja kod dece da odole pritisku vršnjaka, izložbe dečijih radova na prigodnu temu i dan bez duvanskog dima), a učesnici iz srednjih škola su pored ovih sadržaja iz prevencije pušenja planirali i izvođenje radionica na temu ostavljanja pušenja, prevazilaženja stresa i pružanja podrške kod ostavljanja cigareta.
      Preporuka ovog edukativnog seminara je da se stvore timovi za odvikavanje od pušenja u srednjim školama, koji bi činili predstanici Zavoda (za sada lekari jer su jedini prošli potrebnu edukaciju) i predstavnici iz škola (učesnici seminara).
      Semianri sa istim programom su sprovedeni i u Novom Sadu i Mladenovcu. U Novom Sadu je seminar održan 14.-15.10.2005. u Društvu za borbu protiv raka, a učestvovalo je 25 zaposlenih iz Novosadskih osnovnih i srednjih škola. Seminar je održan i u DZ Mladenovac 31.10.-01.11.2005. a broj ušesnika je bio 18. U oba seminara mr sc. med. Nada Kosić Bibić je bila voditelj seminara.

Partneri:

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati