• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Значај здравствене писмености у здравим изборима популације“
домаћи курс I категорије А-1-1795/19
предавачи 12 бодова, учесници 6 бодова

Институт за јавно здравље Војводине је акредитовао курс I категорије где је лекар из Центра за промоцију здравља Завода за јавно здравље Суботица узео учешће као предавач.

Програм осмислили и реализовали:
- Доц. др Оља Нићифоровић Шурковић, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗ Војводине, Нови Сад
- Доц. др Снежана Укропина, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗ Војводине, Нови Сад
- Доц.др Душан Чанковић, спец. социјалне медицине, ИЗЈЗ Војводине, Нови Сад
- Др Нада Косић Бибић, спец. социјалне медицине , Завод за јавно здравље Суботица
- лекари спец. социјалне медицине из ЗЈЗ Кикинда, Сомбор, Сремска Митровица, Панчево и Зрењанин

Курс је реализован:
- 20. новембра 2019. године у просторијама ДЛВ СЛД у Новом Саду, за лекаре Секције социјалне медицине Војводине

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati