• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

„Развој вештина здравстених радника за превенцију и одвикавање од пушења“
домаћи курс I категорије А-1-522/19
предавачи 12 бодова, учесници 6 бодова

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан јовановић Батут“ је акредитовао курс I  категорије где је лекар из Центра за промоцију здравља Завода за јавно здравље Суботица узео учешће као предавач.

Програм осмислили и реализовали:
- Др Биљана Килибарда, шеф Канцеларије за превенцију пушења, ИЗЈЗ Србије, Београд
- Надежда Николић, Канцеларија за превенцију пушења, ИЗЈЗ Србије, Београд
- Др Периша Симоновић, ИЗЈЗ Србије, Београд
- Др Мирјана Живковић Шуловић, ИЗЈЗ Србије, Београд
- Др Нада Косић Бибић, Завод за јавно здравље Суботица

Курс је реализован:
- 24. маја 2019. године у просторијама ИЗЈЗ Србије, за лекаре и здравствене сараднике ЗУ Србије и сараднике из других установа
- 23. јануар 2020. године у просторијама ЗЈЗ Шабац за запослене ове установе

- 13. фебруар 2020. године у просторијама ДЛВ СЛД Подружница Суботица за запослене лекаре и здравствене сараднике ЗУ Суботице

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati