• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

TRIBINA         

             Svetski dan zdravlja 07. april, ove 2007. godine je 61. rođendan SZO, i
pokreće temu: "Međunarodna zdravstvena bezbednost sa sloganom
"Ulaganje u zdravlje – stvaranje bezbednije budućnosti".

            U skolpu obeležavanja ovog znacajnog datuma 02. aprila je u prostorijama Crvenog krsta – Subotica održana tribina za učenike završnih razreda subotičkikih osnovnih škola, koja je imala temu: "Zdravlje". Tema je odabrana da bi dala doprinos promovisanju savremenih pogleda u medicini i srodnim naukama koje prepoznaju potrebu da se zdravlje i primarna prevencija postave u centar interesovanja strucne ali i najšire javnosti, i da se o bolesti razmišlja u sklopu sekundarne prevencije i onda kada ona neizbežno nastane.


Dr Zorica V. Dragaš
Spec. Socijalne medicine

    

             Dana 03.04.2007. godine sa početkom u 11h, lekar na specijalizaciji iz epidemiologije ZZZZ Subotica, održao je 45-minutno predavanje u opštinskom Crvenom Krstu, u Subotici. Predavanje je bilo na temu “Hepatitisi B i C”. Slušaoci predavanja bili su učenici trećeg i četvrtog razreda Gimnazije i srednje škole Lazar Nešić, kao i određeni broj pripadnika Romske zajednice koji pohadaju školu za odrasle. Težište predavanja bilo je na prevenciji seksualne transmisije ovih oboljenja, kao i na opasnosti od zadobijanja ovih infekcija pri zloupotrebi droga. Na kraju predavanja postavljana su pitanja, tako da su dodatno pojašnjeni odrđeni momenti vezani za navedene teme, pre svega sa prakticnog aspekta, u cilju pružanja neophodnog znanja u zaštiti od ovih oboljenja.

    

 

 

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati