• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Promotivna akcija u Crvenom krstu Subotica Šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi?

 

    Zavod za javno zdravlje Subotica i Crveni krst Subotica u partnerstvu sa Domom zdravlja Subotica i UG „Jedna uz drugu“ organizuju 26. oktobra 2022. godine (sreda) u terminu od 18 časova u prostorijama Crvenog krsta Subotica promotivnu akciju „Šta ćete danas uraditi za zdravlje vaših grudi?“

    U okviru akcije će lekar Zavoda za javno zdravlje Subotica održati edukativnu tribinu „Prevencija raka dojke“ sa svim prisutnim sugrađankama i sugrađanima.

    Lekar i nutricionista Zavoda za javno zdravlje Subotica će svim zainteresovanim meriti indeks telesne mase i određivati kompoziciju mišićne mase i masnog tkiva i davati savete o promeni načina ishrane u cilju usvajanja pravilne ishrane i zdravih ponašanja. Lekar Doma zdravlja će svim zainteresovanim ženama pregledati dojke i dati savete o samopregledu dojki, važnosti sistematskih pregleda i skrining pregleda dojke. Na info pultu će se deliti promotivni i edukativni materijal.


SA PROMOTIVNA AKCIJA U CRVENOM KRSTU SUBOTICA „ŠTA ĆETE DANAS URADITI ZA ZDRAVLJE VAŠIH GRUDI?”

 

U prostorijama Crvenog krsta Subotica 26. oktobra od 18 časova dr Nada Kosić Bibić je održala tribinu „Prevencija raka dojke“, a nakon razgovora sa ženama urađeni su i planirani preventivni pregledi.

 

Na pregledu je bilo najviše žena u dobi od 50-60 godina (41%), potom u dobi od 30-40 godina (18%) i preko 60 godina (18%), a najmanje je bilo žena u dobi od 40-50 godina (14%) i mlađih od 30 godina (9%).

Dr Verica Dronjak i dr Ana Dronjak, iz Doma zdravlja Subotica, su pregledale dojke svim zainteresovanim ženama – ukupno 30 žena. Dati su saveti i edukovane su žene kako svakog meseca da rade samopregled dojki. Na palpatornom pregledu kod žena zbog prisutnih rizika jedna žena je upućena izabranom lekaru na dodatnu dijagnostiku. Patronažne sestre Doma zdravlja su uradila kontrolu krvnog pritiska i šećera u krvi svim ženama, a dok 3 žene je bio povišen šećer u krvi i kod 7 krvni pritisak. Dati su saveti za dalje praćenje kod izabranog lekara i korišćenje redovne terapije.

Dr Nada Kosić Bibić i Nada Macura, nutricionista, iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica, su uradile merenja kod 22 žene - određen je stepen uhranjenosti (BMI) i kompozicija masnog tkiva i mišićne mase. Kod skoro svake druge pregledane žene (46%) BMI je u granicama fiziološke uhranjenosti, a svaka druga žena (54%) ima prekomernu telesnu masu (BMI od 25-29,9kg/m2) ili je gojazna (BMI preko 30kg/m2). Merenja na savremenijem aparatu su dala mogućnost da se urade i preciznija određivanja procenta masti, vode te mišićne i koštane mase. Dati su saveti za promenu načina ishrane, unosa tečnosti i povećanje fizičke aktivnosti, kao i značaju zdravih stilova života u očuvanju i unapređenju zdravlja. Ženama je ukazano i na važnost redovnih kontrola zdravlja i skrining pregleda.

 

Na akciji je bilo pušača kojima je dat savet za prestanak pušenja.

 

Podeljen je i prigodan promotivni materijal koji promoviše zdrave životne navike, kao i roze mašne.


Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine


MONITORING

Radno vreme

Sertifikati