• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

KME – seminari u Sremskoj Mitrovici i Valjevu


Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica u partnerstvu sa Institutom za javno zdravlje Srbije organizuje edukacije zdravstvenih radnika na temu odvikavanja od pušenja i  pružanja stručne podrške pušačima da prestanu da puše, a u okviru kontinuirane medicinske edukacije. Prvi seminar će se održati 03. juna za zdravstvene radnike u Sremskoj Mitrovici, a drugi 08. juna u Valjevu. Cilj seminara je osnaživanje zdravstvenih radnika da mnogo aktivnije učestvuju u motivaciji, ohrabrivanju i pružanju stručne podrške korisnicima duvanskih proizvoda u procesu ostavljanja duvana. Cilj je i podsticanje i unapređivanje rada u savetovlištima za odvikavanje od pušenja u Srbiji.


SA KME – seminari u Sremskoj Mitrovici i Valjevu


    Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica u partnerstvu sa Institutom za javno zdravlje Srbije je održao dve edukacije zdravstvenih radnika u okviru kontinuirane medicinske edukacije (akreditovani kurs prve kategorije) na temu odvikavanja od pušenja. Prvi seminar je održan 03. juna u Sremskoj Mitrovici i bilo je prisutno 50 zdravstvenih radnika. Drugi seminar je održan 08. juna u Valjevu i učestovalo je 49 zdravstvenih radnika. Cilj seminara je bio osnaživanje zdravstvenih radnika, motivacija i ohrabrivanje da se aktivnije uključe u pružanje stručne podrške korisnicima duvanskih proizvoda u procesu ostavljanja duvana. Zdravstveni radnici u Valjevu su iskazali zainteresovaniost za otvarenje Savetovališta za odvikavanje od pušenja. Želimo im puno uspeha u radu.

 

Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnik Centra za promociju zdravlja

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati