• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Akcija „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“

Povodom obeležavanja Svetskog dana bez duvana Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica u partnerstvu sa Domom zdravlja Subotica i Crvenim krstom Subotica organizuje 01. juna 2021. godine (utorak) u ambulanti MZ Tavankut, u terminu od 8 do 11 časova akciju „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje“.

Svi pušači će moći izmeriti vrednost ugljen-monoksida u izdahnutom vazduhu i dobiti savete za prestanak pušenja, a svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj BMI (indeks telesne mase). Merenja će se vršiti na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi ishrane, unosa tečnosti i fizičke aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja.

Zainteresovani sugrađani su obavešteni da na akciju dođu sa maskama, a zaposleni mesne zajednice će napraviti raspored dolaska zainteresovanih na akciju kako bi se izbeglo istovremeno prisustvo velikog broja osoba. 


Sa Akcije u MZ Tavankut

U okviru obeležavanja Svetskog dana bez duvana 01. juna 8 do 11 časova timovi Zavoda za javno zdravlje Subotica i Doma zdravlja Subotica uz podršku volontera Crvenog krsta Subotica su kontrolisali zdravstveno stanje zainteresovanim stanovnicima MZ Tavankut. Veliki broj sugrađana MZ Tavankut je pokazao zainteresovanost za kontrolu svoga zdravlja pa je akcija bila dobro posećena.

Zaposleni Doma zdravlja su izmerili krvni pritisak, šećer i holesterol u krvi kod 38 osoba, a zaposleni Zavoda su kod 32 osobe izmerili telesnu težinu i visinu, te odredili stepen uhranjenosti (indeks telesne mase). Na preglede je najviše došlo osoba uzrasta 65-74 godine (40%), a svaka treća osoba je uzrasta 50 do 64 godine (34%). Starijih od 75 godina je bilo oko 16%, a najmanje je bilo osoba mlađih od 50 godina (10%).

Kod 5 osoba (13%) su izmerene vrednosti šećera iznad normalnih i novootkriveni pacijenati su upućeni kod izabranog lekara na dalju dijagnostiku i lečenje. Na akciji su bila i 4 dijabetičara koji su kontrolisali svoju hroničnu bolest.

Kod 10 osoba (26%) je izmeren visok krvni pritisak. Dati su saveti o važnosti redovnog uzimanja propisane terapije za lečenje visokog krvnog pritiska.

Kod 15 osoba (39%) je izmeren visok holesterol i dati su saveti za promenu načina ishrane i povećanje fizičke aktivnosti, kao i preporuka dalje kontrole kod izabranog lekara.

Indeks telesne mase je kod 4 osoba bio u kategoriji predgojaznosti (BMI od 25 do 30kg/m2) i kod 20 u kategoriji gojaznosti (BMI>30kg/m2). Ukupno 24 osobe imaju prekomernu telesnu masu ili vrednosti indeksa telesne mase (BMI) iznad normalnih vrednosti (75%). Merenja su vršena na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja su dala i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i savete u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Niko od pregledanih osoba na akciji nije pušač.

Lekari su posle izvršenih merenja davali savete o važnosti promene načina ishrane i usvajanja zdravih stilova života, te značaju redovnog uzimanja propisane terapije i redovnih kontrola zdravlja. Podeljen je i prigodan promotivni materijal.

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati