• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2023. “Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo”

Festival mentalnog zdravlja u Subotici, 10-20. oktobar 2023. “Empatija”- Pres konferencija

- Program FMZ u Subotici

- Program FMZ u gradovima Srbije

- Mini festival dečije radosti

- Likovni konkurs za predškolce


      Svetski dan mentalnog zdravlja se obeležava svake godine 10. oktobra, a ove godine je veliki jubilej, 75 godina obeležavanja. Generalna skupština UN je 10. decembra 1948. godine usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, a Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966. godine zemlje potpisnice su se obavezale „da priznaju pravo svakog na uživanje najvišeg mogućeg standarda fizičkog i mentalnog zdravlja“.

      Svetska federacija za mentalno zdravlje je predložila ovogodišnju temu „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“. Cilj obeležavanja je podizanje svesti o mentalnom zdravlju i pokretanju pozitivnih promena za unapređenje mentalnog zdravlja svih ljudi u svetu. To je, takođe, prilika da se razgovara o mentalnom zdravlju, o tome kako treba da se brinemo o njemu i koliko je važno dobiti pomoć u stanju potrebe.

       Danas u svetu skoro milijaradu ljudi živi sa nekim mentalnim poremećajem. Globalnu zajednicu potresaju ratovi, raseljavanja ogromnog broja ljudi i klimatske vanredne situacije što sve negativno utiče na mentalno zdravlje ljudi širom sveta. Prevencija mentalnih poremećaja je moguća primenom opštih i ciljanih intervencija zasnovanih na dokazima, a obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja je prilika da se vlade, stručna i šira javnost podsete i motivišu na akciju i promene.

         Festival mentalnog zdravlja (FMZ) se održava od 2016. godine u Novom Sadu, a od 2022. godine u Subotici. FMZ je pokrenuo Institut za javno zdravlje Vojvodine, kroz glavnu manifestaciju uoči 10. oktobra, Svetskog dana mentalnog zdravlja, a u obeležavanje se uključuju i brojne druge ustanove i organizacije koje se bave unapređenjem i zaštitom mentalnog zdravlja i blagostanja stanovništva. Pokreću se važne društvene teme, preispituje položaj mentalnog zdravlja u našem društvu, a našim sugrađanima svih generacija nude se brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji.

         Građani imaju priliku da besplatno iskuse psihološke i kreativne sadržaje, upoznaju se sa uslugama sistema zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i kulture, kao i civilnim inicijativama: tribine, okrugli stolovi, predavanja sa diskusijom, akreditovane edukacije (pri telima za akreditaciju u zdravstvu, obrazovanju i socijalnoj zaštiti), radionice, kulturni događaji (predstave, forum-teatar, projekcije filmova, prikazi književnih dela za psihološku samopomoć, izložbe…), inicijative za masovnu rekreaciju, konkursi stvaralaštva (likovni, literarni, foto-priče...), ulične akcije, kvizovi i druge vrste akcija u zajednici.

          FMZ popularizuje važnost skladnih, solidarnih i humanih odnosa među ljudima i značajnu ulogu zajednice u očuvanju mentalnog zdravlja pojedinca. Principi uključivanja građana i međusektorske saradnje prožimaju se kroz sve aktivnosti i inicijative u okviru FMZ, i predstavljaju model promocije zdravlja za različite zajednice koji se lako može slediti.

            FMZ u Subotici okuplja aktere iz zdravstva, socijalne zaštite, prosvete, kulture, civilnog i biznis sektora. Festival umrežava razne aktere u Gradu koji se bave mentalnim zdravljem i na taj način se produbljuje saradnja i uspostavlja bolja međusektroska povezanost. Festival, takođe, promoviše volontiranje svih uzrasta starijih od 15 godina sa ciljem razvijanja međugeneracijske solidarnosti, sticanja novih veština i unapređenja mentalnog zdravlja.

            U okviru prvog FMZ u Subotici, koji je realizovan od 10. do 20. oktobra 2022. godine, održano je ukupno 28 događaja: 1 pres konferencija, 2 akcije u zajednici (mini festival dečije radosti i šetnja u prirodi), 5 tribina, 5 radionica (na različite teme), 1 biblioterapijska radionica, 1 psihodramska radionica, 2 predavanja, 2 interaktivna predavanja, 2 online predavanja, 1 online tribina, 1 panel diskusija, 2 projekcije filma, 1 pozorišna predstava, 1 izložba fotografija, 1 likovni konkurs. Bilo je uključeno 27 volontera, a broj posetilaca je procenjen na oko 1500. Bebefiti Festivala su unapređenje svesti o značaju mentalnog zdravlja, povezivanje aktera iz različitih sektora, promovisanje volonterizma, saradnja sa gradskim institucijama i brojnim pokroviteljima i donatorima FMZ u Subotici.

Uz punu podršku Instituta za javno zdravlje Vojvodine Festival mentalnog zdravlja se ove godine drugi put obeležava u Subotici, a u Novom Sadu osmi put. Festival će trajati deset dana i aktivnosti će se održavati od 10. do 20. oktobra u još nekoliko gradova: Sombor, Zrenjanin, Pančevo, Kragujevcu i Podgorici u Crnoj Gori. Subotičkom festivalu se pridružuju Opštine Bačka Topola i Kanjiža. Inicijatori organizator aktivnosti je Institut za javno zdravlje Vojvodine, Zavod za javno zdravlje Subotica, udruženje građana “Psihoartis“, Centar za lični razvoj “Spektrum” i brojne druge partnerske ustanove i organizacije koje se bave zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja, u svim uključenim gradovima.

Tema ovogodišnjeg Festivala je “Empatija”, a cilj je unapređenje kulture brige o mentalnom zdravlju. Želja organizatora je da se empatija sagleda i prikaže iz različitih uglova, te kreiraju sadržaje koji povezuju ljude i podstiču na empatiju. U okviru Festivala će se održati brojne edukativne i kreativne radionice, okrugli stolovi, panel diskusije, interaktivna predavanja, kao i razni kulturni događaji (projekcije filmova i pozorišne predstave, izložbe fotografija) i ulične akcije, a našim sugrađanima će biti ponuđeni brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji.

Pozivamo sve naše sugrađane da aktivno učestvuju u planiranim aktivnostima i brinu o svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Nacionalna telefonska linija za pružanje psihosocijalne podrške svim građanima Srbije, 0800 309 309, je besplatna i dostupna non-stop od 0 do 24 časa sa svih mobilnih i fiksnih mreža.

 

 Prim. mr sc med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnica Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Subotica

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati