• Ćirilica
    Latinica
  • Zmaj Jovina 30
    24000 Subotica

Međunarodni dan mladih, 12. avgust 2022. godine


Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih, “Međugeneracijska solidarnost: Stvaranje sveta za sve uzraste”, šalje jasnu poruku da je potrebna akcija među svim generacijama kako bi se postigla međugeneracijska solidarnost i ciljevi održivog razvoja, a da se tom prilikom ni jedna generacija ne zapostavi.


Da bi se postigli ciljevi održivog razvoja svet treba da iskoristi pun potencijal svih generacija. Solidarnost među generacijama je ključna za održivi razvoj.

            Moramo sarađivati da bi negovali uspešne i pravične međugeneracijske odnose i partnerstva i osigurali da niko ne bude zapostavljen. Dok se međugeneracijska solidarnost i briga za buduće generacije traže u rešavanju globalnih pitanja, po preporukama koje je generalni sekretar UN nedavno izneo, očekuju nas mnogi izazovi.

            Globalni izveštaj o starenju koji su objavile Ujedinjene nacije u martu 2021. godine naglašavaju mnoge nedostatke koji postoje u podacima u vezi sa starenjem u odnosu na mlade. I pored ovih nedostataka u istraživanju, mladi i dalje prijavljuju barijere u različitim sferama svog života, kao što su zapošljavanje, političko učešće, zdravlje i pravosuđe. Na individualnom nivou, ove prepreke vezane za uzrast mogu duboko da utiču na blagostanje i sredstva na život, ne samo u mladosti već i u odraslom dobu. Na društvenom nivou, „ejdžizam“ (starenje) nas sprečava da razmišljamo i osmišljavamo politike i socijalne usluge koje usvajaju životni pristup i pravedne su za sve uzraste.

            Cilj ovogodišnje teme Međunarodnog dana mladih „Međugeneracijska solidarnost: Stvaranje sveta za sve uzraste“ jeste slanje jasne poruke da je potrebna akcija među svim generacijama kako bi se postigla međugeneracijska solidarnost i ciljevi održivog razvoja, a da se tom prilikom ni jedna generacija ne zapostavi. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih će podići svest o odrđenim preprekama međugeneracijske solidarnosti, posebno o starenju koje utiče kako na mlade tako i na stare osobe, a istovremeno ima štetne efekte na društvo u celini.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana mladih je plod dva predhodna događaja koje je organizovala UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs) sa partnerima. Prvi događaj je bio posvećen „ejdžizmu“ u zdravstvu i kod zapošljavanja, a tema drugog događaja je bila starost u politici nakon 60-te.

  

Prim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, spec. socijalne medicine

Načelnik Centra za promociju zdravlja

MONITORING

Radno vreme

Sertifikati